Contribuțiile la Fondul de Mediu: Modificări referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje

Article

Contribuțiile la Fondul de Mediu: Modificări referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje

6 martie 2019

Modalitatea de gestionare a contribuțiilor la Fondul pentru Mediu a suferit unele modificări fiind, în principal, vizate ambalajele și deșeurile de ambalaje, conform Ordinului Ministrului Mediului nr. 149/2019, publicat pe 27 februarie.

Noul ordin aduce, printre altele, o serie de noutăți, clarificări ale prevederilor existente, precum și ajustări pentru corelarea cu legislația primară în privința contribuției de 2 lei/kg pentru ambalaje, astfel:

 • Cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare prin reciclare se consideră ca fiind greutatea deșeurilor de ambalaje care intră în operația de reciclare în care acestea sunt reprelucrate în produse, materiale sau substanțe.

Observație: Însă ordinul nu menționează care este documentul acceptabil pentru AFM, care atestă intrarea deșeurilor în operația de reciclare, ceea ce este de natură să pună potențiale probleme în practică.

 • Ambalajele primare reutilizabile cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l utilizate pentru produsele destinate consumului populației se înregistrează, începând cu 31 martie 2019,  în evidențele contabile la valoarea de 0,5 lei/ambalaj;
 • Operatorii economici care realizează în mod individual obiectivele anuale de valorificare/reciclare își pot îndeplini aceste obiective prin:
  • valorificarea ambalajelor primare reutilizabile devenite deșeuri;
  • valorificarea ambalajelor primare proprii folosite/preluate de la beneficiari, inclusiv a ambalajelor primare ale produselor importate/achiziționate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu, devenite deșeuri;
  • valorificarea ambalajelor secundare și a ambalajelor pentru transport utilizate la livrarea mărfii și preluate de la beneficiari, inclusiv a ambalajelor secundare și a ambalajelor pentru transport ale produselor importate pentru utilizare sau consum propriu, devenite deșeuri.

Observație: În linie cu modificările aduse Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, se restrânge semnificativ posibilitatea de îndeplinire individuală a obiectivelor.

De asemenea, Ordinul omite să menționeze expres printre categoriile de deșeuri care pot fi utilizate pentru îndeplinirea individuală a obiectivelor o categorie importantă de deșeuri de ambalaje proprii generate în activitatea operatorului responsabil. Este cazul deșeurilor de ambalaje secundare și de transport ale produselor introduse pe piață de operatorul responsabil și care devin deșeuri în activitatea operatorului în cadrul operațiunilor de dezambalare și pregătire a produselor pentru livrare/ distribuire (de ex., dezambalare și reambalare pentru livrare către punctele de vânzare). Această omisiune generează incertitudine în legătură cu posibilitatea de utilizare a acestor deșeuri de ambalaje pentru îndeplinirea individuală a obiectivelor. 

 • Produsele fabricate pentru un operator economic care își aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe piață și/sau al punerii în funcțiune în România în numele său se consideră a fi introduse pe piața națională de către acesta;
 • Deșeurile de ambalaje din lemn care sunt reciclate în ambalaje din lemn și cele care sunt reparate în vederea reutilizării se consideră a fi introduse pe piață din nou la prima utilizare a acestora după efectuarea operațiilor respective;
 • Se menționează clar că un produs importat/achiziționat intra-unional în vederea exportului de către același operator economic nu se consideră introdus pe piață și, în consecință, pentru acesta nu trebuie atinse obiectivele anuale și nu se datorează contribuția de 2 lei/kg;
 • Dacă un produs care se află în locurile de depozitare ale producătorului/ importatorului, nu este încă pus la dispoziție sau nu este livrat în vederea distribuției, consumului sau utilizării, atunci nu este considerat ca introdus pe piață și, în consecință, nu trebuie atinse obiectivele anuale și nu se datorează contribuția de 2 lei/kg pentru acesta;

Observație: Această clarificare poate pune, în practică, probleme de interpretare cu privire la determinarea momentului introducerii pe piață în cazul importurilor/ achizițiilor intracomunitare, respectiv dacă acesta este momentul importului/ achiziției intracomunitare sau un moment ulterior când produsele în cauză sunt direcționate efectiv pentru distribuție, utilizare sau consum.

 • Pentru anul 2019 se permite ca transferul de responsabilitate către o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului să privească și cantități de ambalaje introduse pe piață în lunile anterioare încheierii contractului cu această organizație.

Ce impact au aceste modificări?

Vă recomandăm să analizați, în perioada următoare, impactul acestor modificări asupra modului de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și să luați măsurile necesare în vederea asigurării conformării, de exemplu, modificarea contractelor pentru îndeplinirea individuală a obiectivelor anuale de valorificare, analiza necesității transferului (parțial) de responsabilitate dacă obiectivele anuale de reciclare/ valorificare nu pot fi îndeplinite integral în mod individual etc.

Ordinul 149/2019 aduce modificări anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Vlad Boeriu, Partener Servicii Fiscale Deloitte Romania

Georgiana Singurel, Partener Reff & Associații

Daniela Neagoe, Manager Deloitte Romania

Ovidiu Bălăceanu, Managing Associate Reff & Associații

Did you find this useful?