Modificări legislative: Societățile vor putea să distribuie dividende trimestrial

Article

Modificări legislative: Societățile vor putea să distribuie dividende trimestrial

18 - 22 iunie 2018

Societățile primesc posibilitatea de a distribui trimestrial dividendele, potrivit proiectului de lege nr. 265/2017, adoptat de Parlamentul României pe 13 iunie 2018.

În acest sens, proiectul de lege aduce, după caz, modificări și completări Legii contabilității nr. 82/1991, Legii societăților nr. 31/1990, precum și Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Pentru a intra în vigoare, proiectul urmează să fie promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Modificări legislative: Societățile vor putea să distribuie dividende trimestrial

Societățile primesc posibilitatea de a distribui trimestrial dividendele, potrivit proiectului de lege nr. 265/2017, adoptat de Parlamentul României pe 13 iunie 2018.

Proiectul de lege aduce o modificare semnificativă a legii societăților nr. 31/1990, prin includerea posibilității distribuirii de dividende pe parcursului anului. În continuare, prezentăm principalele modificări:

  • Societatea poate să distribuie dividende, opțional trimestrial, pe baza situațiilor financiare interimare, și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale.
  • Dividendele distribuite trimestrial se  pot plăti în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale.
  • Regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului (fie prin plata de către societate către asociați/acționari fie invers ) se va face în termen de 60 zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale, sub sancțiunea plătii de dobânzi penalizatoare stabilite conform legislației aplicabile, cu excepția cazurilor în care prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor nu s-a stabilit o dobândă mai mare.
  • Situațiile financiare anuale vor evidenția dividendele atribuite parțial și vor regulariza diferențele rezultate.
  • Dividendele plătite contrar mențiunilor anterioare se restituie, dacă societatea dovedește că asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască.
  • În cazul societăților pe acțiuni, situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, la data convocării adunării generale pentru aprobarea situațiilor financiare anuale. Articolul 272 litera b) care incriminează distribuția de dividende fictive sau nedistribuibile a fost modificat astfel încît să reflecte cele de mai sus.

Pentru a alinia modificările din Legea societăților, Proiectul de lege modifică și Legea contabilității nr. 82/1991. Legea contabilității aduce următoarele clarificări:

  • Repartizarea profitului trimestrial se poate efectua în limita profitului contabil net realizat trimestrial plus profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop (după scăderea oricăror pierderi raportate și a rezervelor egale sau statutare).
  • În scopul distribuirii profitului, trebuie pregătite situații financiare interime, care necesită aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților și auditarea (dacă societatea are obligația statutară de a-și audita situațiile financiare anuale sau a optat în acest sens) sau verificarea de către cenzori (dacă situațiile financiare anuale sunt, potrivit legii, verificate de către cenzori).

Legea privind organizarea și funcționarea cooperației a fost și ea modificată în sensul includerii dreptului membrilor cooperatori de a primi dividende din profitul realizat trimestrial.

Pentru textul întreg al Proiectului de lege adoptat, vă rugăm accesați link-ul acesta: https://goo.gl/LMz42o

 

Did you find this useful?