Modificări privind reducerea temporară a timpului de muncă determinată de starea de alertă (kurzarbeit)

Article

Modificări privind reducerea temporară a timpului de muncă determinată de starea de alertă (kurzarbeit)

22 aprilie 2021

În Monitorul Oficial nr. 345/5.04.2021 a fost publicată Legea nr. 58/2021[1] („Legea nr. 58/2021”), care aduce o nouă serie de modificări și completări privind reducerea temporară a timpului de muncă determinată de starea de alertă/urgență/asediu și acordarea sprijinului financiar aferent acestei măsuri.

Aceste măsuri devin aplicabile începând cu data de 8 aprilie 2021.

Noi condiții de aplicare a mecanismului Kurzarbeit

Legea nr. 58/2021 aduce următoarele noutăți importante privind condițiile în care angajatorii pot dispune reducerea temporară a timpului de muncă pentru a beneficia măsurile de sprijin prevăzute de OUG nr. 132/2020:

 • Angajatorii au în prezent posibilitatea de a reduce timpul de muncă al salariaților cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă (spre deosebire de limita de cel mult 50% aplicabilă anterior). Ca și până acum, măsura va putea fi dispusă atât pe perioada stării de urgență/alertă/asediu, cât și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade de urgență/alertă/asediu;
 • Se condiționează aplicarea măsurii de acordul organizației sindicale sau a reprezentanților salariaților, acolo unde există, respectiv de informarea salariaților, în unitățile în care nu există organizație sindicală sau reprezentanți ai salariaților. Angajatorul are obligația de a depune o copie a acordului sau, după caz, dovada informării salariaților odată cu cererea de decontare a indemnizației;
 • Se menține numărul minim de zile pentru care poate fi aplicată reducerea timpului de muncă, respectiv cel puțin 5 zile lucrătoare, cu precizarea că acestea pot fi cuprinse într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii;
 • Se modifică și condiția referitoare la diminuarea cifrei de afaceri, noua reglementare stabilind că reducerea activității este justificată de o diminuare de cel puțin 10% față de luna similară sau față de media lunară a cifrei de afaceri din anul 2019. În plus, pentru accesarea sprijinului financiar, se elimină cerința depunerii balanței lunare de verificare, fiind în viitor suficientă o declarație pe propria răspundere a angajatorului privind diminuarea cifrei de afaceri;
 • Este eliminată cerința de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună și se introduce posibilitatea angajatorului de a modifica programul de muncă ori de câte ori este necesar, cu obligația de a justifica o astfel de modificare și cu respectarea limitelor menționate anterior;
 • Se menține obligația angajatorului de a comunica salariatului decizia privind reducerea timpului de muncă cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii (care nici în noua reglementare nu este necesar să fie transmisă în Revisal). Decizia poate fi însă adusă la cunoștința salariaților prin orice mijloace folosite de angajator în mod obișnuit pentru comunicarea cu angajații, nemaifiind necesar să fie semnată de angajat de luare la cunoștință;
 • Totodată, este introdusă posibilitatea angajatorului de a comunica salariatului decizia de reducere a timpului de lucru cu cel puțin 24 de ore anterior aplicării efective a măsurii în anumite situații, respectiv atunci când intervine o modificare a programului de lucru determinată de o creștere a activității angajatorului care necesită suplimentarea personalului sau când se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului său de lucru;
 • Se clarifică modul de calcul al indemnizației de care beneficiază salariații afectați de măsură, în sensul că procentul de 75% se calculează prin raportare la salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru;
 • În măsura în care bugetul destinat cheltuielilor de personal permite, angajatorul va avea posibilitatea de a suplimenta indemnizația cu sume reprezentând diferența până la nivelul salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat, însă fără ca această diferență să poată fi decontată;
 • Se clarifică interdicția de angajare/subcontractarea de personal pentru prestarea unor activități identice sau similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, care se raportează la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare la nivelul cărora se aplică măsura. Sunt introduse și anumite excepții, fiind permisă angajarea pentru înlocuirea salariaților al căror program a fost redus dacă are loc încetarea contractului lor individual de muncă de drept, prin concediere pentru motive ce țin de persoana salariatului ori prin demisie;
 • Se clarifică interdicția acordării unor sume suplimentare pentru structura de management a angajatorului până la finalizarea perioadei de aplicare a măsurii. Potrivit noii reglementări, interdicția are în vedere primele sau alte venituri în afară de salariul de bază stabilit prin contract și persoanele care asigură conducerea și/sau administrarea societății în sensul Legii societăților nr. 31/1990.