Preturi de transfer

Events

Noile realități în materia achizițiilor publice

Abordare, strategie și practică

Reprezentând aproximativ 17% din valoarea globală a PIB-ului Uniunii Europene, și totalizând 36% din Bugetul General Consolidat al României, piața achizițiilor publice reprezintă cu siguranță un subiect de mare importanță pentru operatorii economici activi la nivel național și european.

În contextul unor modificări de ordin legislativ de natură a reforma cadrul normativ aplicabil achizițiilor publice, seminarul oferă participanților o abordare structurată a domeniului, fiind dezbătute elemente de interes privitoare la:

 • Succesul în abordarea condițiilor de participare la procedura de atribuire 
 • Tendințe actuale în atribuirea contractelor de achiziție publică
 • Abordări comerciale și administrative în negocierea contractelor de achiziție publică 
 • Obiecții și remedii, abordare substanțială și șanse de reușită 

Evenimentul va include discuții interactive în cadrul cărora avocații noștri, specializați în sectorul public, vor prezenta elemente practice și strategii structurale de impact în domeniul achizițiilor publice.

Agenda seminarului

9:00 – 9:30 Înregistrarea participanților
09:30 – 10:45 Succesul în abordarea condițiilor de participare la procedura de atribuire 
 • Modalități de îndeplinire - subcontractanți și terți susținători
 • Criterii care restrâng concurența între operatorii economici – reguli, exemple practice și abordare
 • Excluderea din cadrul procedurii de atribuire
10:45 - 11:00 Pauză de cafea

11:00 - 12:30  Cum se atribuie astăzi contractele de achiziție publică

 • Criterii de calificare și criterii de atribuire
 • Prețul cel mai scăzut și utilitatea acestuia 
 • Servicii intelectuale și contracte de lucrări. Exemple practice de atribuire
12:30 – 13:30 Pauză de prânz
13:30 – 14:30  Negocierea contractului de achiziție publică. Abordare comercială contra rigoare administrativă
 • Posibilități reale de negociere a contractului de achiziție publică
 • Modificarea contractelor aflate în derulare – noutăți si limite aduse de noua legislație

14:30 - 14:45   Pauză de cafea

14:45 – 15:45  Obiecții și remedii. Strategie și șanse de reușită  

 • Cine, cum și când soluționează diferendele în materia achizițiilor publice;
 • Practica unitară – deziderat sau obligație
 • Întrebări și răspunsuri

Detalii plată

150 € – per participant

Prânzul și gustările sunt incluse pe parcursul evenimentului. Taxa de participare nu include TVA.

Factura aferentă taxei de participare se va emite și se va transmite după eveniment.

În vederea păstrării caracterului interactiv, seminarul va avea un număr limitat de participanți. Vă rugăm să confirmati participarea prin înregistrare aici.

*Limba oficială a seminarului este limba română.

Lectori

Georgiana Singurel Partner, Reff & Asociații, membră a Deloitte Legal în România

Georgiana are peste 18 ani de experiență ca avocat, dintre care în ultimii 16 ani a făcut parte din echipa Deloitte România. Georgiana coordonează echipa juridică a Reff & Asociații specializată în achiziții publice și proiecte de concesiune. Începând cu anul 2007, a fost implicată în calitate de formator și expert juridic în diferite proiecte de consolidare a capacității administrative a autorităților pentru implementarea proiectelor de achiziții publice, PPP și concesiuni în România. Georgiana a contribuit la elaborarea unui PPP Toolkit și a unui manual PPP, transpus în legislația secundară privind concesiunile de lucrări și servicii publice.

Georgiana a oferit asistență juridică în legătura cu proiecte din domeniul sectorului public, atât în faza de planificare și structurare, asistând în procesul de atribuire și redactare a contractelor. De asemenea, a oferit asistență în revizuirea procedurilor de achiziție publică si a documentației aferente, din perspectiva conformității acesteia cu prevederile legislației române și europene. 

În plus, Georgiana a coordonat echipele juridice ce au acordat asistență în proiecte cheie in domeniile PPP și al achizițiilor publice, cum ar fi asistența acordata Autorității de Management pentru Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) sau cea acordată CNADNR.

georgiana-singurel

Adrian Coman - Managing Associate, Reff & Asociații, membră a Deloitte Legal în România

Adrian este Managing Associate în cadrul Reff & Asociații și a făcut parte din echipa juridică a Deloitte România din 2016. El are clienți în primul rând în practica sectorului public.

Având mai mult de 10 ani de experiență profesională, el este implicat într-o gamă largă de industrii și domenii, atât la nivel național, cât și european.

Experiența sa privind angajamentele legate de sectorul public include consultanță în materie de reglementare și de conformitate pentru investitorii români și străini. De asemenea, el oferă consultanță autorităților publice implicate în proiecte complexe de achiziții publice / concesiuni / proiecte PPP.

Experiența sa include managementul riscurilor, asistență juridică națională și internațională în materia contractelor de achiziții publice / contracte de concesiune și contractele finanțate de către UE, precum și asistență în managementul contractelor și în evaluarea ofertelor, în calitate de expert cooptat în numele autorităților contractante (entități de stat, autorități publice).

Adrian a fost implicat în mod activ ca specialist în sectorul public și a avut o contribuție importantă în activitatea profesională, reprezentând și sprijinind comunitatea de afaceri prin intermediul asociațiilor sale de profil, cum ar fi AmCham și Consiliul Investitorilor Străini, privind diverse inițiative legislative și schimbări în legislația achizițiilor publice și concesiunilor, legislația PPP, legislația secundară în materia fondurilor europene etc. A fost co-președinte și membru în comisii și organisme profesionale relevante.

adrian-coman

Alexandru Lascu Managing Associate, Reff & Asociații, membră a Deloitte Legal în România

Alex este avocat, membru al Baroului București și al echipei Reff & Asociații din 2006. A câștigat experiență relevantă în domeniul sectorului public, drept societar, imobiliar și fuziuni și achiziții, fiind implicat în proiecte care acoperă o gamă largă de subiecte în aceste domenii de practică.

În domeniul sectorului public, Alex a oferit asistență juridică în achiziții publice, concesiuni și parteneriate cu autoritățile publice, inclusiv structurarea proiectelor, pregătire și executare a procedurilor de atribuire, precum și furnizarea de consultanță juridică, asistență în negocieri și redactare de acte adiționale la contractele de achiziții publice. Experiența sa în sectorul public include și participarea în echipa care a dezvoltat un set de instrumente privind aplicarea legislației concesiunilor pentru autoritățile române, care a fost transpus în legislația românească.

Alex a asistat, de asemenea, clienții într-o gamă largă de mandate corporative, inclusiv consiliere cu privire la guvernanța și structurarea corporativă, aplicarea modificărilor la nivelul companiilor, înființarea de firme și acordarea asistenței juridice în implementarea de fuziuni și divizări. A fost implicat, de asemenea, în analiză de due diligence pe probleme societare.

Alex a asistat clienții în proiecte de fuziuni și achiziții de companii și active, atât în faza de due diligence, cât și în timpul tranzacțiilor, prin furnizarea de consultanță și asistență juridică în negocieri, precum și prin pregătirea și modificarea documentelor tranzacției.

alexandru-lascu

Alte informații

Evenimentul se va desfășura în data de 12 decembrie 2017, la Hotel Intercontinental  (Bulevardul Nicolae Bălcescu 4), București. Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați acest link.

Persoana de contact:

Diana Trăsnea

Email: dtrasnea@reff-associates.ro

Mobil: +40 730 585 845

Vă puteţi anula înscrierea la acest eveniment pentru orice motiv, trimiţând un e-mail la adresa: events_romania@deloittece.com. Termenul limită pentru anularea înregistrării este cu 5 zile înainte de data organizării evenimentului. Ne rezervăm dreptul de a anula evenimentul în cazul în care nu se va întruni numărul minim de confirmări. În acest caz veţi fi informaţi în timp util.