An fiscal

Events

Pachetul de formare a Responsabililor cu Protecția Datelor (DPO)

Formare și certificare oficială IAPP

Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGDP) solicită numeroaselor organizații să numească un Responsabil cu Protecția Datelor (DPO). Asociația Internațională a Profesioniștilor în Protecția Datelor (IAPP) estimează că va fi nevoie de mai mult de 75,000 de DPO în decursul lunilor viitoare. Sunteți pregătiți pentru poziția de DPO? Fie că abia faci primul pas în această direcție, fie că ești pregătit pentru certificarea ca Responsabil cu Protecția Datelor, Deloitte este aici pentru a te ajuta pe parcursul acestui drum.

Informații generale

Pachetul de formare pentru Responsabilii cu Protecția Datelor se desfășoară pe parcursul a patru zile consecutive, fiind alcătuit din două cursuri independente (CIPP/E + CIPM), dar când aceste două cursuri sunt luate împreună ele formează cea mai bună combinație în vederea pregătirii pentru poziția de Responsabil cu Protecția Datelor (DPO).

Pregătirea include diverse scenarii de afaceri, precum și instrumente practice pe care le poți lua acasă pentru utilizarea imediată la locul de muncă.

În fiecare zi vei primi diverse sfaturi care te vor ajuta ulterior la examen.

Deloitte este un Partener Autorizat de Consultanță în Instruire pentru Asociația Internațională a Profesioniștilor în Protecția Datelor (IAPP), oferind astfel sesiuni oficiale de training care includ:

 • Materiale de curs oficiale
 • Instructorii autorizați (cu experiență profesională)
 • Vouchere pentru exemenele de certificare (pentru CIPP/E & CIPM)
 • Set întrebări pregătire pentru examene
 • Taxa de membru IAPP pentru 1 an 

Descrierea cursului

Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)

Principiile privind Dreptul la Viață Privată și Protecția Datelor în Europa acoperă reglementările esențiale pan-europene și naționale de protecție a datelor, precum și cele mai bune practici standard pentru conformarea societății cu aceste reglementări. Cei care urmează acest curs vor reuși să înțeleagă modelul european privind protecția datelor, terminologia cheie de confidențialitate și conceptele practice privind protecția datelor personale și a fluxurilor de date transfrontaliere. Trainingul este bazat pe nomenclatura pentru programul de certificare IAPP acreditat ANSI – Certified Information Privacy Professional / Europe (CIPP/E).

Ce vei învăța?

 • Introducere în protecția datelor europene
 • Instituțiile europene de reglementare;
 • Cadrul legislativ;
 • Conformitate cu legislația și regulamentul european privind protecția datelor;
 • Transferurile internaționale de date.

Audiența țintă:

 • Responsabili cu protecția datelor;
 • Avocați specializați în protecția datelor;
 • Manageri de înregistrări;
 • Ofițeri de informații;
 • Ofițeri de conformitate;
 • Ofițeri de resurse umane;
 • Oricine folosește, procesează și stochează date personale.

Cerințe preliminare: Niciuna

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

Principiile Managementului Programului de Protecție a Datelor este modul practic de pregătire privind implementarea unui cadru de lucru al unui program confidențialitate, gestionarea ciclului de viață operațional al programului de confidențialitate și structurarea unei echipe de protecție a datelor informate și înalt-performante. Cei care urmează acest curs vor căpăta abilitățile necesare pentru a administra protecția datelor în cadrul unei organizații prin procese și tehnologii – indiferent de jurisdicție sau industrie. Trainingul este bazat pe nomenclatura pentru programul de certificare IAPP acreditat ANSI – certified information Privacy Manager (CIPM).

Ce vei învăța?

 • Cum să creezi viziunea unei companii;
 • Cum să structurezi echipa de protecție a datelor;
 • Cum să dezvolți și să implementezi un program de lucru pentru protecția datelor;
 • Cum să comunici către părțile implicate;
 • Cum să măsori performanța;
 • Ciclul de viață operațional al programului de protecție a datelor.

Audiența țintă:

 • Responsabili cu protecția datelor;
 • Manageri de protecție a datelor;
 • Auditori;
 • Ofițeri de conformitate legală;
 • Manageri de securitate;
 • Manageri de informație;
 • Oricine implicat în procesele și programele de protecție a datelor.

Cerințe preliminare: Niciuna

CIPP-e

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

• Legile și reglementările bazate pe RGPD: Acoperă „CE”-ul privind protecția datelor în Europa.

CIPP-e

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

• Implementarea protecției datelor într-o organizație: Acoperă „CUM”-ul privind protecția datelor dintr-o perspectivă managerială.

Conținutul cursului / Teme

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

Modulul 1: Legile privind Protecția Datelor

Introduce principalele legi europene privind protecția datelor și organismele de reglementare, descriind evoluția către un cadru legislativ armonizat.

Modulul 2: Date cu Caracter Personal

Definește și diferențiază tipurile de date, inclusiv categoriile de date personale, anonime, pseudo-anonime și speciale.

Modulul 3: Controlori și Procesatori.

Descrie rolurile și relațiile controlorilor și procesatorilor.

Modulul 4: Prelucrarea datelor cu caracter personal

Definește procesele de prelucrare a datelor și principiile procesării RGPD, explică aplicarea RGPD și conturează bazele legitime pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modulul 5: Provizionarea informațiilor

Explică obligațiile controlorilor cu privire la furnizarea de informații despre activitățile de prelucrare a datelor persoanelor vizate și autorităților de supraveghere.

Modulul 6: Drepturile persoanelor vizate

Descrie drepturile persoanelor vizate, cererile de drepturi, precum și obligațiile controlorului și ale procesatorului.

Modulul 7: Securitatea Procesării

Descrie considerațiile și obligațiile controlorilor și a procesatorilor pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal și furnizarea de notificări privind încălcarea securității datelor.

Modulul 8: Răspunderea

Investighează cerințele de răspundere, inclusiv sistemele de gestionare a protecției datelor, evaluările impactului protecției datelor, politicile de confidențialitate și rolul responsabilului cu protecția datelor.

Modulul 9: Transferuri Internaționale de Date

Descrie opțiunile și obligațiile privind transferul de date în afara Spațiului Economic European, inclusiv deciziile de adecvare, precum și garanțiile și derogările corespunzătoare.

Modulul 10: Supravegherea și Implementarea

Descrie rolul, competențele și procedurile autorităților de supraveghere; componența și sarcinile Comitetului European pentru Protecția Datelor; rolul Autorității Europene pentru Protecția Datelor; precum și căile de atac, obligațiile și penalitățile pentru nerespectarea acestora.

Modulul 11: Conformitate

Descrie aplicările legislației europene privind protecția datelor, bazele juridice și cerințele de conformitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în practică, inclusiv prelucrarea datelor angajaților de către angajatori, supravegherea, marketingul direct, tehnologia Internetului, precum și comunicarea și externalizarea.

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

Modulul 1: Introducere în administrarea programului de confidențialitate

Identifică responsabilitățile administrării programului de confidențialitate și descrie rolul răspunderii în gestionarea programului de protecție al datelor.

Modulul 2: Administrarea confidențialității

Examinează considerentele pentru crearea și implementarea unui program de confidențialitate, incluzând poziționarea confidențialității în cadrul organizației, rolul Responsabililor cu Protecția Datelor, programul de aplicare, strategia de confidențialitate, sprijinul și implicarea continuă a funcțiilor cheie și a cadrelor de lucru de protecție a datelor.

Modulul 3: Legile și reglementările aplicabile

Discută mediul de reglementare, elementele comune din diferite jurisdicții și strategii pentru alinierea conformității cu strategia organizațională.

Modulul 4: Evaluări de date

Relatează procesele practice pentru crearea și folosirea inventarelor/hărților de date, analiza discrepanțelor, evaluări ale confidențialității, evaluări ale impactului confidențialității/ evaluări ale impactului protecției datelor și evaluări ale furnizorilor.

Modulul 5: Politici

Descrie tipurile comune de politici privind protecția datelor, subliniază componentele și oferă strategii pentru implementare.

Modulul 6: Drepturile persoanelor vizate

Discută considerentele operaționale pentru comunicarea și asigurarea drepturilor persoanelor vizate, incluzând notificarea privind confidențialitatea, alegerea și consimțământul, accesul și rectificarea, portabilitatea datelor, ștergerea și dreptul de a fi uitat.

Modulul 7:Instruirea și conștientizarea

Subliniază strategiile pentru crearea și implementarea instruirii pentru protecția datelor și programele de conștientizare.

Modulul 8: Protejarea informațiilor cu caracter personal

Examinează o abordare holistică pentru protejarea datelor care au caracter personal prin conceptul de confidențialitate prin design.

Modulul 9: Planuri în cazul accesării neautorizate a datelor

Oferă îndrumări privind pregătirea pentru și răspunderea la un incident sau o încălcare a securității datelor.

Modulul 10: Măsurarea, monitorizarea și auditul programului de performanță

Discută practicile comune pentru monitorizarea, măsurarea, analiza și auditul programului de performanță privind protecția datelor.

Modulul 11: Cloud Computing

Această unitate evaluează îngrijorările privind securitatea și confidențialitatea asociate cu serviciile de tip cloud și standardele existente referitoare la utilizarea acestora.

Informații practice

Pachetul de formare (CIPP/E + CIPM) al Responsabililor cu Protecție a Datelor (DPO)

Preț (fără TVA): 2.795 EUR / delegat

Date*: 

 • 21 - 24 septembrie 2020 | București - Cursurile vor fi livrate in limba română

Pentru cursurile livrate in limba engleză, vă rugăm să accesați acest link. 

* Reducerile se aplică pentru grupuri mai mari de 3 participanți provenind de la aceeași companie

**Datele de organizare se pot modifica dacă nu se atinge numărul minim de participanți.

Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)

Preț (fără TVA): 1.795 EUR / delegat

Date*: 

 • 21 - 22 septembrie 2020 | București - Cursurile vor fi livrate in limba română

Pentru cursurile livrate in limba engleză, vă rugăm să accesați acest link. 

* Reducerile se aplică pentru grupuri mai mari de 3 participanți provenind de la aceeași companie

**Datele de organizare se pot modifica dacă nu se atinge numărul minim de participanți.

 

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

Preț (fară TVA): 1,795 EUR / delegat

Date*: 

 • 23 - 24 septembrie 2020 | București - Cursurile vor fi livrate in limba română

Pentru cursurile livrate in limba engleză, vă rugăm să accesați acest link. 

* Reducerile se aplică pentru grupuri mai mari de 3 participanți provenind de la aceeași companie

**Datele de organizare se pot modifica dacă nu se atinge numărul minim de participanți.

Materialele pentru curs vor fi in limba engleză.

 

Toți participanții vor primi:

• Gratuitate 1 an ca membru IAPP Professional

• Manuale de curs oficiale

• Exemple de întrebări pentru examen

• Vouchere integrale pentru susținerea examenelor de certificare

Instructori:

Silvia Axinescu (instructor CIPP/E) – Avocat și Asociat Manager la Reff & Associates, Membru Deloitte Legal România

Silvia este avocat, membru al Baroului București din februarie 2004 și membru al echipei Deloitte încă din octombrie 2010.

Silvia a reprezentat clienți în numeroase proiecte privind conformarea cu reglementările, aspectele corporatiste și comerciale, având un accent deosebit în domenii precum protecția informațiilor, protecția consumatorilor și comunicațiile electronice.

Experiența ei în materie de protecția datelor include consilierea clienților cu privire la elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor de protecție a datelor, acorduri de transferuri de date, notificări privind confidențialitatea și notificări către autoritatea locală de protecție a datelor, precum și diverse probleme de reglementare care se aplică afacerilor online.

silvia

Cristina Iacobescu (instructor CIPP/E) – Avocat și Asociat la Reff & Asociates, Membru Deloitte Legal România

Cristina este avocat, membru al Baroului București din noiembrie 2012 și membru al echipei Deloitte din octombrie 2016.

Cristina a reprezentat clienți în numeroase proiecte ce presupuneau efectuarea de analize și emiterea de recomandări cu privire la conformarea cu reglementările de natură comercială, cu un accent deosebit în domenii precum protecția datelor cu caracter personal, și e-commerce.

Experiența ei în materie de protecția datelor include consilierea clienților cu privire la elaborarea analizelor de tip Gap Assessment individualizate în funcție de specificul industriei respective, precum și cu privire la implementarea procedurilor aferente protecției datelor, notelor de informare sau a altor documente corespunzătoare. În plus, Cristina a oferit consultanță specializată și în raport cu zona de protecție a datelor în materia comunicațiilor electronice.

silvia

Andreea Diana Bîră (instructor CIPP/E) – Avocat și Asociat la Reff & Associates, Membru Deloitte Legal România

Andreea este avocat, membru al Baroului București din noiembrie 2015 și membru al echipei Deloitte din octombrie 2013.

Andreea a dobândit experiență în domeniul dreptului societar, protecția consumatorilor, protecția datelor cu caracter personal și proprietate intelectuală, acordând asistență unei game largi de clienți în legătură cu activitatea desfășurată de aceștia pe piața din România.  

Experiența ei în materia protecției datelor include asistarea clienților în relația cu autoritatea competentă în materia protecției datelor (ANSPDCP), elaborarea de analize de tip Gap Assessment individualizate în funcție de specificul industriei respective, precum și acordarea de consultanță în cursul procesului de implementare a procedurilor aferente protecției datelor, notelor de informare sau a altor documente corespunzătoare. Asistența acordată clienților dea lungul timpului a avut în vedere atât legislația națională care transpune prevederile Directivei privind Protecția Datelor cu Caracter Personal cât și Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal.

silvia

Adrian Bucur (instructor CIPM) – Consultant Senior, Deloitte Risk Advisory si Co-Chair al IAPP Romania.

Adrian este Consultant Senior în cadrul Departamentului de consultanță în domeniul riscurilor Deloitte din București, cu o experiență de peste 10 ani în domeniul IT, securitatea informațiilor, confidențialitatea datelor, managementul proiectelor pentru implementarea sistemelor informaționale.

Adrian este un pasionat de confidențialitate, co-președinte al IAPP România Chapter și este un Certified Information Privacy Professional / Europe (CIPP / E), Certified Information Privacy Manager (CIPM), Information Certified Privacy Technologist (CIPT), FIP (Fellow of Information Privacy), Systems Security Certified Professional (SSCP).

adrian

Adrian Munteanu (instructor CIPM) – Profesor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza și fost Președinte al IAPP România, precum și instructor la Deloitte Academy România.

Adrian este fostul Președinte al IAPP România, Certified information Privacy manager (CIPM), Certified information Systems Auditor (CISA), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), Certificat COBIT Foundation, certificat ITIL Foundation și a absolvit Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității “A. I. Cuza” din Iași. De asemenea, este profesor universitar la Departamentul de Sisteme Informatice de Afaceri.

Începând cu anul 2003, s-a implicat în proiecte de audit pentru sisteme informatice, servicii de consultanță în domeniul securității și educație ITC pentru companii private, furnizori de servicii publice și sectorul bancar.  În 2007 a fost instructor ISACA (www.isaca.ro). Printre interesele sale se numără auditarea sistemelor informatice, securitatea sistemelor informatice, administrarea IT și managementul serviciilor. 

adrian

Accesul participantilor este permis numai cu purtarea măștii (medicale sau non-medicale) pe toată durata evenimentului. Aceasta trebuie să acopere gura și nasul.

Locurile sunt poziționate astfel încât distanța minimă obligatorie de 2m să fie respectată. Nu este permisă schimbarea amplasamentului.

Fiecare participant își va dezinfecta mâinile la intrarea în zona de eveniment, cu dezinfectantul pus la dispoziție de organizator, și va permite monitorizarea temperaturii. Persoanele care refuză dezinfectarea mâinilor sau monitorizarea temperaturii, dar și cele care înregistrează o temperatură mai mare de 37.3°C, nu vor avea acces la eveniment.

Accesul la eveniment se face cu respectarea de către participanți a distanței minime de 1,5 m între persoane. Sunt stabilite fluxuri de intrare și ieșire separate, pentru facilitarea menținerii distanței fizice între participanți.

Pentru mai multe informații legate de cursurile noastre, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

Adrian Bucur – Knowledge Manager / Deloitte Academy

Mobil: +40 212 221 661

E-mail: adbucur@deloittece.com

Abonează-te aici pentru a primi notificări la alegere despre evenimentele și publicațiile Deloitte România.