Preturi de transfer

Events

Răspunderea Administratorilor (expunere civilă și penală) și implicații de guvernanță corporativă

De la teorie la practică

Prin deciziile sale, managementul unei companii este expus zilnic la riscul de răspundere civilă sau penală. Nefundamentarea riguroasă a unei operațiuni, precum și preluarea gestiunii de la managementul precedent și neidentificarea unor nereguli din trecut sunt doar două dintre exemplele efective care pot genera riscuri de răspundere.

Dată fiind tendința din ce în ce mai accentuată a organelor statului de a verifica modul de conducere a unei afaceri și oportunitatea unei operațiuni, seminarul oferă o abordare structurată în jurul următoarelor elemente de interes:

 • Cadrul legal aplicabil și obligațiile unui manager 
 • Tipuri de răspundere
 • Exemple practice  
 • Modalități de reducere a riscurilor de răspundere

Evenimentul va include discuții interactive în cadrul cărora avocații noștri, specializați în drept societar si penal, vor prezenta subiecte de actualitate și elemente practice în domeniul guvernanței corporative, inclusiv din perspectiva răspunderii penale.

Agenda seminarului

9:00 – 9:30 Înregistrarea participanților
09:30 – 10:45  Aspecte pe care orice manager ar trebui sa le cunoască: 
 • Cadrul legal aplicabil
 • Obligații legale de diligență
 • Obligații legate de contabilitatea societății si de întocmirea situațiilor financiare
10:45 - 11:00 Pauză de cafea

11:00 - 12:30  Tipuri de răspundere

 • Răspunderea civilă: față de terți și față de societate
 • Răspunderea penală: cine și in ce condiții poate răspunde. Noțiuni introductive privind răspunderea penală 
12:30 – 13:30 Pauză de prânz
13:30 – 14:30  Hot topics – exemple practice
 • Evaziune fiscală și spălarea banilor
 • Infracțiuni relevante din Codul penal;
 • Relația cu acționarii/asociații: distribuire de dividende /profit  in cursul anului, contractele intra-grup si raporturile de creditare si garantare între societățile din grup

14:30 - 14:45   Pauză de cafea

14:45 – 15:45  Modalități de reducere a riscurilor de răspundere

 • Pot fi gestionate riscurile de răspundere?
 • Înlătură programele de conformitate răspunderea?
 • Întrebări și răspunsuri

Detalii plată

150 € – per participant

Prânzul și gustările sunt incluse pe parcursul evenimentului. Taxa de participare nu include TVA.

Factura aferentă taxei de participare se va emite și se va transmite după eveniment.

În vederea păstrării caracterului interactiv, seminarul va avea un număr limitat de participanți. Vă rugăm să confirmati participarea prin înregistrare aici.

*Limba oficială a seminarului este limba română.

Lectori

Georgiana Singurel Partner, Reff & Asociații, membră a Deloitte Legal în România

Georgiana are o experiență ca avocat de peste 18 ani, din care în ultimii 16 ani a făcut parte din echipa juridică a Deloitte în România. Georgiana este specializată în proiecte de Fuziuni și Achiziții, inclusiv proiecte de reorganizare a grupurilor, tranzacții comerciale, parteneriate, achiziții publice și concesiuni.

Georgiana are o vastă experiență în proiecte de fuziuni și achiziții, coordonând constant diverse proiecte atât din partea vânzătorului cât și a cumpărătorului, în industrii și domenii diverse, precum producție, pharma, comerț și piețe de consum, de la faza inițială de structurare până la due diligence și apoi pregătirea, negocierea și executarea documentației contractuale. Consiliază o gamă largă de clienți internaționali în toate aspectele juridice referitoare la activitatea lor în România, inclusiv tranzacții corporative, achiziții și dezinvestiții. De asemenea, are experiență în procesele de reorganizare a grupurilor. 

Principalele tranzacții includ:

Fuziuni și Achiziții

 • furnizarea de asistență Grupului Goodmills în România, jucător important în industria panificației și morăritului, pentru realizarea unei tranzacții multidisciplinare care a implicat reorganiarea prin separarea unei platforme industriale și o vânzare forward a unei fabrici distincte cu o valoare de zeci de milioane de euro; (2014-2016)
 • furnizarea de asistență conducerii și acționarului minoritar al Recyplat, acționar minoritar al Green Group, cel mai mare grup de companii de reciclare din România, în contextul înlocuirii în structura acționariatului a acționarului majoritar în cadrul unei tranzacții de zeci de milioane de euro; (2016)
 • furnizarea de asistență către Goodmills Romania, fosta Titan SA, în privința unui contract de transfer de activitate pentru activitatea de desfacere a grupului, constând din transferul titlului de proprietate asupra a 45 de magazine alimentare, implicând transferul angajaților, echipamentelor, fondului de comerț, stocurilor, creanțelor și mărcilor, inclusiv realizarea unei due diligence juridice privind aspectele imobiliare referitoare la proprietatea asupra magazinelor; (2016)
 • furnizarea de asistență către Trakya Cam Sanayii, parte a Grupului Sisecam, leader mondial în domeniul sticlei plate, în realizarea unei tranzacții în România cu o valoare a investiției de peste 50 milioane EUR și asistență juridică pe întreg parcursul ciclului de investiție; (2012-2017)

Reorganizări ale grupurilor

 • furnizarea de asistență către BCR, cea mai mare bancă din România, pe durata întregului proces de fuziune, inclusiv analiza implicațiilor transferului întregului portofoliu imobiliar (peste 200 de bunuri imobiliare) de la două companii ale grupului specializate în managementul activelor către bancă; (2016-2017)
 • furnizarea de asistență către Petrom în cadrul unui proiect multidisciplinar, în legătură cu implementarea unui centru comun de servicii în România, inclusiv analiza implicațiilor juridice ale unei eventuale restructurări a activității (separarea activității); (2014)
 • furnizarea de consiliere către Romtrans, cea mai mare companie de logistică și expediție din România, pe durata procesului de fuziune, în urma procesului complex de achiziție al Romtrans de către Schenker & CO Ag (divizia Deutsche Bahn AG); (2009-2010).
georgiana-singurel

Cătălina Stroe - Managing Associate, Reff & Asociații, membră a Deloitte Legal în România

Cătălina este Managing Associate în cadrul Reff & Asociații. Înainte de a ocupa această poziție, a făcut parte din echipa de Forensic a Deloitte România și are o experiență solidă în furnizarea de asistență atât către instituții bancare, cât și nebancare, fiind specializată în prevenirea spălării banilor/finanțării terorismului (AML/CTF), prevenirea fraudelor și domeniul anticorupție. În calitate de expert AML/CTF, Cătălina a făcut parte din echipa Ministerului Justiției care a gentionat agenda reformei privind domeniul AML/CTF (modificarea legislației naționale, coordonarea instituțiilor naționale cu responsabilități în domeniu, organizarea și asigurarea asistenței tehnice pentru misiunile de peer-review) și a fost evaluator Moneyval.

În calitate de avocat, a furnizat strategii de prevenire a infracțiunilor comerciale și a oferit soluții personalizate (luând în considerare riscurile clienților de conformare la prevederile legilor penale și atenuând problemele înaintea unei eventuale anchete) și a fost implicată în furnizarea de asistență juridică și în reprezentarea a diferite companii naționale și multinaționale importante și persoane fizice în anchete penale, ca parte a echipelor responsabile de proceduri paralele ce cuprind elemente penale, civile și fiscal-administrative.

Anchete penale recente: evaziune fiscală, fraudă, fraudă cu fonduri europene, achiziții publice, corupție și alte infracțiuni similare, abuz de putere, spălarea banilor, bancrută frauduloasă și alte infracțiuni aferente comise în cadrul procedurilor de insolvență, criminalitate informatică și cyber-criminalitate. 

Principalele tranzacții includ:

Responsabilități de conformare și prevenire a infracțiunilor economice

 • Oferirea de strategii de prevenire a infracțiunilor comerciale și oferirea unor soluții adecvate (luând în considerare riscurile clienților de conformare la prevederile normelor penale și atenuând problemele înaintea unei posibile anchete);
 • Realizarea de audituri interne de conformitate și de anchete;
 • Investigații FCPA;
 • Conformarea cu procedurile de achiziții publice;
 • Investigarea acțiunilor detrimentale acționarilor, a conflictelor de interese ale conducerii și altor angajați;

Responsabilități de apărare în cadrul infracțiunilor economice

Implicată în furnizarea de asistență juridică și reprezentarea a diferite companii naționale și multinaionale importante și persoane fizice;

 • Furnizarea strategiilor în dosarele penale;
 • Pregătirea liniei de apărare (declarații de martor, declarațiile suspecților/acuzaților, memorandumuri, adrese, cereri oficiale și plângeri în numele companiilor și/sau organelor de conducere adresate organelor de cercetare, document necesare în diverse faze procedurale etc.)
 • Parte a echipelor mixte responsabile cu apărarea in dosare complexe ce cuprind elemente penale, civile și fiscal-administrative.

Anchete penale recente: evaziune fiscală, fraudă, fraudă cu fonduri europene, achiziții publice, corupție și alte infracțiuni similare, abuz de putere, spălarea banilor, bancrută frauduloasă și alte infracțiuni aferente comise în cadrul procedurilor de insolvență, criminalitate informatică și cyber-criminalitate. 

adrian-coman

Alte informații

Evenimentul se va desfășura în data de 25 octombrie 2017, la Hotel Intercontinental - Sala Hora (Bulevardul Nicolae Bălcescu 4), București. Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați acest link.

Persoana de contact:

Monica Repcaru

Email: mrepcaru@reff-associates.ro

Mobil: +40 730 585 781

Vă puteţi anula înscrierea la acest eveniment pentru orice motiv, trimiţând un e-mail la adresa: events_romania@deloittece.com. Termenul limită pentru anularea înregistrării este cu 5 zile înainte de data organizării evenimentului. Ne rezervăm dreptul de a anula evenimentul în cazul în care nu se va întruni numărul minim de confirmări. În acest caz veţi fi informaţi în timp util.