Lungul drum al antreprenoriatului local către bursă

Article

Lungul drum al antreprenoriatului local către bursă

4 aprilie 2023

de Andrei Burz-Pînzaru, Partener la Reff & Asociații | Deloitte Legal, Liderul programului Deloitte Private

ANUARUL TOP 1.000 CELE MAI MARI COMPANII 2023 | Capitol: Antreprenori listați la bursă

La început a fost antreprenorul. Pornit la drum în 1990, anul renașterii economiei de piață în România, cu mult entuziasm și mult mai puțin capital, a identificat rapid drumul către bănci, ca primă sursă de finanțare a dezvoltării afacerii. Relativ rapid, la mijlocul anilor ’90, a (re)apărut în România și bursa și, tot în aceeași perioadă, au început să apară și fondurile de investiții, dar sursa principală de finanțare a antreprenorilor români a continuat să fie până în ziua de azi sectorul bancar.

Cauzele diversificării reduse a surselor de finanțare accesate de antreprenorii locali sunt diverse, însă țin în mare măsură de parcursul unei maturizări progresive a instituțiilor pieței, a capacitații bursei de a atrage capital, pe de o parte, și a disponibilității antreprenorilor locali de a își asuma regimul de transparență și guvernanță corporativă aduse de rigorile bursei, pe de altă parte.

Bursa de Valori București a reușit în ultimii ani atragerea unui număr în creștere de societăți înființate de antreprenori români, inclusiv unele dintre cele mai mari și chiar lideri de piață în domeniile în care activează, iar piața AeRO și-a demonstrat abilitatea de a asigura finanțarea unor firme aflate încă în faza de început (dintre care unele au trecut deja pe piața principală a BVB sau sunt în curs de a face acest pas). Există așadar premise și tendințe favorabile pentru a vedea în perioada următoare un număr și mai mare de antreprenori care să facă pasul spre bursă. Cu siguranță există și „candidați” suficienți, mai ales dacă avem în vedere că actualmente un număr extrem de mic dintre cele mai mari 25 de firme deținute de antreprenori români sunt prezente pe bursă.

Pentru că vorbim de diversificarea accesului la finanțare, trebuie menționat și rolul din ce în ce mai important pe care îl joacă fondurile de investiții cu capital privat, tot mai numeroase și mai active pe piața locală și, mai ales, prezența în creștere în rândul acestora a fondurilor care mobilizează nu doar capitalul investitorilor străini, ci și al celor locali. Este un trend benefic, pentru că aceste fonduri aduc nu doar capital, ci și bune practici în materia guvernanței societăților comerciale, crescând competitivitatea antreprenoriatului local în raport cu firmele multinaționale, și pot reprezenta un accelerator al dezvoltării afacerilor locale și pregătirii acestora inclusiv pentru eventuala admitere la tranzacționare pe piața bursieră.

În afaceri, ca și în relațiile interumane, încrederea contează. A fost nevoie de o perioadă lungă de timp pentru ca antreprenorii locali să își construiască un capital de încredere suficient încât să fie deschiși la acceptarea unor noi acționari, fie că vorbim despre fonduri de investiții sau despre piața de capital. Într-o perioadă de schimbări accelerate la nivel geopolitic, macroeconomic, tehnologic și social, capitalul românesc are oportunitatea de a-și amplifica impactul prin diversificarea accesului la resurse de capital folosind mijloacele specifice economiilor din țările pe care le vedem drept modele de succes.

Fără îndoială, cooptarea unui fond de investiții în acționariat, ca și pregătirea pentru admiterea la tranzacționare pe o piață bursieră, necesită o bună pregătire din perspectivă strategică, financiară, juridică, fiscală și de guvernanță corporativă. Implementarea cu succes a unor asemenea demersuri presupune o alocare semnificativă de timp și energie din partea fondatorilor și a echipelor de conducere, atât pentru faza de pregătire, cât și pentru execuția propriu-zisă a tranzacțiilor. Însă, în primul rând, este necesară o schimbare de paradigmă care să facă posibilă tranziția de la o mentalitate mai degrabă defensivă (în care acționarul minoritar sau investitorul instituțional sunt percepuți uneori mai degrabă ca potențiali perturbatori ai posibilității fondatorilor de a exercita controlul asupra societății) la o perspectivă în care deschiderea societății spre mecanisme de finanțare diversificate să fie exploatată în sensul maximizării potențialului de dezvoltare.

Abilitatea societăților comerciale de a atrage capital suplimentar pe lângă cel al fondatorilor este indiscutabil unul dintre ingredientele esențiale ale economiei de piață, iar accesarea, cu o pregătire solidă, dar cu mai mare curaj, a acestui tip de resurse financiare ar putea fi unul dintre factorii ce vor face diferența în anii următori pentru succesul antreprenoriatului românesc.