Modificarea Legii Societăților nr. 31/1990

Press releases

Modificarea Legii Societăților nr. 31/1990

14 august 2019

În data de 5 august 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea Societăților nr. 31/1990 („Legea Societăților”). Modificarea privește limitele dreptului de asociere în vederea exercitării unei activități economice. Mai exact, au fost modificate limitele cu privire la persoanele care pot avea calitatea de fondator al unei societăți constituite potrivit legii române.

Conform noii reglementări, nu pot fi fondatori ai unei societăți persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru săvârșirea uneia din infracțiunile enumerate de art. 6 alin. (2) din Legea Societăților, respectiv:

 • infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii;
 • infracțiuni de corupție;
 • delapidare;
 • infracțiuni de fals în înscrisuri;
 • evaziune fiscală;
 • infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • infracțiuni prevăzute de Legea Societăților.

Astfel, ca urmare a modificării, decât persoanele cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării nu pot fi fondatori ai unei societăți. În consecință, persoanele care au a fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni dintre cele prevăzute de art. 6 alin. (2), dar cărora nu li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească definitivă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării calității de fondator, pot avea această calitate.

Noua reglementare se aplică, în aceeași măsură, și persoanelor care doresc să ocupe poziția de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului, cenzori sau auditori financiari.  

Vechea reglementare prevedea că nu pot fi fondatori (sau ocupa una dintre pozițiile menționate în paragraful anterior) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiunile mai sus menționate.

Precizăm că, CCR a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că dispozițiile legii pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea Societăților sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Modificarea legislativă este relevantă și din perspectiva infracțiunii prevăzute de art. 277 alin. (3) din Legea Societăților, care face referire la exercitarea funcțiilor sau însărcinărilor cu nesocotirea dispozițiilor privitoare la incompatibilitate. În acest sens, noțiunea de incompatibilitate include și interdicția prevăzută de art. 6 alin. (2) din Legea Societăților nr. 31/1990.

Prin urmare, articolul în noua formă va constitui lege penală mai favorabilă și va produce efecte în cazul infracțiunilor săvârșite, care nu au fost judecate definitiv.

Regulament privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online

În data de 31 iulie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online („Regulamentul”).

Elementul de noutate al Regulamentului este reprezentat de un set specific de norme obligatorii, menite să asigure un mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne, în special pentru comercianții care utilizează platformele online.

Elaborarea Regulamentului vine ca urmare a unor investigații derulate de către autoritățile de concurență locale (de exemplu, cele din Germania și Austria) cu privire la comportamentul furnizorilor de servicii de intermediere online față de comercianții care utilizează platformele electronice. Investigațiile autorităților de concurență au concluzionat că furnizorul investigat a folosit platforma de intermediere abuziv și discreționar, fără a oferi transparență necesară comercianților care utilizează platformele online, astfel încât aceștia să poată exploata pe deplin oportunitățile comerciale oferite de platformele de intermediere.

Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplică serviciilor de intermediere online și motoarelor de căutare online oferite spre furnizare comercianților, persoane fizice sau juridice, cu sediul sau reședința în Uniunea Europeană, și care oferă bunuri sau servicii pe teritoriul Uniunii către consumatori persoane fizice. Regulamentul are în vedere o paletă largă de servicii de intermediere online, aplicându-se în situații precum:

 • Platforme care permit întreprinderilor să practice comerțul online, cum ar fi: Amazon, eBay, Uber, Airbnb etc.;
 • Magazine de aplicații mobile, cum ar fi: Google Play, Samsung Smart TV;
 • Platforme de social media pentru afaceri (prin intermediul paginilor de Facebook, Instagram, Olx etc.);
 • Platforme care oferă instrumente de comparare a prețurilor;
 • Platforme care oferă redirecționarea pe site-ul companiilor aeriene pentru achiziția biletelor de avion (Skyscanner etc.);
 • Platforme care oferă localizarea unui magazin sau restaurant din apropiere (TripAdvisor, Google My Business etc.).

Notă: exemplele de mai sus au fost preluate din analiza de impact care însoțește Regulamentul, disponibilă aici.

Obiect

Scopul Regulamentului este să se asigure că întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și utilizatorii profesionali de site-uri în relația lor cu motoarele de căutare online, beneficiază de un cadru legal bine stabilit, astfel încât să poată exploata pe deplin oportunitățile comerciale oferite de platformele de intermediere online. În acest sens, Regulamentul stabilește o serie de obligații specifice, ce se află în principal în sarcina furnizorilor de servicii de intermediere online, precum:

 • Standarde pe care termenii și condițiile utilizate de furnizorii de servicii de intermediere online trebuie să le atingă;
 • Stabilirea unor proceduri de urmat în cazul în care furnizorul de servicii de intermediere online decide să suspende, restricționeze sau sisteze listarea bunurilor/serviciilor pe platforma online, inclusiv prin oferirea posibilității de atacare a deciziei furnizorului;
 • Descrierea tratamentului diferențiat pe care îl acordă furnizorii de servicii de intermediere online bunurilor sau serviciilor proprii oferite consumatorilor, față de alți furnizori existenți pe respectiva platformă;
 • Condițiile în care poate avea loc accesul tehnic și contractual (sau a absenței acestuia) al întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online la orice fel de date generate prin platforma de intermediere, precum și condițiile în care furnizorii de servicii de intermediere online pot procesa și agrega datele generate de platforma electronică;
 • Elaborarea unui cod de conduită de către furnizorii de servicii de intermediere online (inclusiv asociațiile care îi reprezintă) împreună cu utilizatorii acestor servicii, menite să contribuie la aplicarea corespunzătoare a condițiilor privind parametrii de ierarhizare a produselor. Astfel, furnizorii de servicii online de intermediere au obligația de a stabili, în mod clar, mecanismul de ierarhizare, astfel încât să permită întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online să înțeleagă dacă acest mecanism ține seama de caracteristicile bunurilor și serviciilor oferite consumatorilor, precum și relevanța acestor caracteristici pentru consumatori.

Măsuri pe care trebuie să le realizeze furnizorii de servicii de intermediere online până la 12 iulie 2020

Furnizorii de servicii de intermediere online au la dispoziție aproximativ un an (până la data de 12 iulie 2020) în vederea revizuirii sau, după caz, a adoptării unor termeni si condiții care să reglementeze relația comercială cu întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere. Aceștia trebuie să includă condițiile în care poate avea loc suspendarea, restricționarea sau sistarea furnizării de servicii.

În ultima investigație demarată cu privire la activitatea platformei Amazon (link), Comisia Europeană a analizat modalitatea în care Amazon a folosit datele la care are acces prin platforma electronică (despre revânzători, produsele lor și tranzacții), în lumina rolului dual, de proprietar al platformei pe care concurează cu alți revânzători independenți. Notabil este și unghiul din care Comisia Europeană a analizat comportamentul, respectiv, atât prin prisma unui posibil abuz de poziție dominantă al platformei Amazon, cât și din perspectiva unei posibile înțelegeri între Amazon și revânzătorii independenți, cu privire la datele colectate prin platforma online.

În acest context, recomandăm, atât pentru furnizorii de servicii de intermediere online, cât și pentru comercianții care activează pe platformele respective, auditarea întregului sistem de oferire a serviciilor de intermediere online pentru a respecta liniile trasate de Regulament. În contextul investigațiilor existente ale autorităților de concurență, este necesară analizarea condițiilor în care are loc accesarea datelor generate de platformele de intermediere. Cu siguranță, în cele mai multe dintre situații trebuie adoptate proceduri (atât juridice, cât și tehnice) cu privire la accesarea, agregarea și eventual monetizarea datelor acumulate.

Did you find this useful?