Noul Cod al urbanismului aduce procesul de autorizare în era digitală

Article

Noul Cod al urbanismului aduce procesul de autorizare în era digitală

2 aprile 2024

de Irina Dimitriu, Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal

Articol publicat în anuarul TOP 1.000 CELE MAI MARI COMPANII 2024, editat de Ziarul Financiar în parteneriat cu Deloitte România | Capitol: Top 20 construcții

Activitatea companiilor de dezvoltare din România se va simplifica odată cu intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC), aflat în dezbatere parlamentară, având în vedere că actul normativ prevede, printre altele, digitalizarea proceselor în domeniul planificării, avizării și autorizării documentațiilor de urbanism și lucrărilor de construcții. Astfel, este de așteptat ca actul normativ să contribuie la debirocratizare în domeniu și la reducerea numărului de avize și a termenelor de emitere a actelor administrative, inclusiv a autorizațiilor de construire.

Concret, CATUC prevede înființarea Ghișeului unic național, platformă digitală de interes public național, care va prelua rolul de intermediere a relației dintre solicitanții de autorizații și autoritățile administrației publice competente. Totodată, prin intermediul acestei platforme se va realiza și prelucrarea administrativă a cererilor aferente autorizării lucrărilor de construcții. Practic, ne așteptăm ca, din momentul în care ghișeul va deveni operațional, solicitantul va introduce în platformă cererea pentru emiterea documentelor (certificat de urbanism, avize, acorduri, autorizație de construire), va achita taxa aferentă, tot online, și va putea stabili consultări și comunicări directe cu autoritatea prin intermediul acestei platforme. Aceasta va fi procesată prin intermediul platformei și, dacă nu sunt necesare informații suplimentare, va fi emis actul solicitat și transmis solicitantului prin intermediul Ghișeului unic, într-un interval de timp semnificativ mai redus decât cel aplicabil anterior.

În prezent, acest proces consumă foarte multe resurse atât din partea solicitanților, cât și a administrației, dat fiind că implică obținerea mai multor avize și acorduri, de la autorități diferite. Din acest considerent, digitalizarea demersurilor aferente autorizării lucrărilor de construcții este mai mult decât binevenită.

Totodată, prin noul cod se introduce Registrul Național al Construcției, o bază de date consolidată, care va include mai multe categorii de informații referitoare la construcțiile definitive, realizate din fonduri publice sau private, atât existente, cât și noi, cu excepția construcțiilor speciale autorizate de instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională. Acest registru va oferi informații cu privire la starea și performanța construcțiilor, pentru a pune la dispoziția autorităților publice datele necesare pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniu, pentru monitorizare și control sau pentru emiterea unor reglementări cu impact pe această piață.

Bază de date pentru planurile urbanistice

În plus, prin CATUC se înființează Observatorul Teritorial Național, care va integra informațiile cuprinse in documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism. Acesta va fi structurat pe două componente, respectiv sistemul de observare și analiză – un geo-portal național care va cuprinde indicatori statistici la nivel național, regional, județean și local, instrumente de analiză a datelor teritoriale și de monitorizare a implementării strategiei de dezvoltare teritorială a României - și platforma națională de planificare urbană și teritorială și de autorizare a construirii – organizată în sistem digital la nivel național, care include, la rândul său, geo-portalul național de urbanism și Ghișeul unic național de autorizare a construcțiilor.

În geo-portalul național de urbanism se vor introduce și publica documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate.

Bazele de date astfel formate vor fi disponibile online, vor asigura menținerea unor registre de evidență actualizate și complete și vor contribui la facilitatea demersurilor administrative.

Pentru constituirea bazelor de date menționate, toate entitățile (publice și private) vor fi obligate să transmită către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a CATUC, toate documentele pe care le dețin în legătură cu imobilele aflate în proprietate. Pe de altă parte, însă, proiectul de cod nu conține sancțiuni în cazul nerespectării acestei obligații.

În concluzie, datorită caracterului său inovativ, noul cod are potențialul să asigure un proces administrativ mai eficient în construcții, urbanism și amenajarea teritorială. Însă, în acest scop, este nevoie ca toate părțile implicate – solicitanții, pe de o parte, și autoritățile responsabile, pe de altă parte - să contribuie la implementarea cu succes a noilor prevederi, imediat ce acestea vor parcurge întregul proces legislativ.