Producatorii care investesc in energie regenerabila pot beneficia de noi scheme de sprijin: In ce conditii

News

Producatorii care investesc in energie regenerabila pot beneficia de noi scheme de sprijin: In ce conditii

25 aprilie 2017

Aproximativ 90 de societati care investesc in domeniul producerii de energie din biomasa, biogaz si energie geotermala sau in cogenerare de inalta eficienta pe baza de gaz natural, biomasa si gaze reziduale pot beneficia de doua noi scheme de sprijin in valoare cumulata de 182 milioane euro.

Ajutorul nerambursabil maxim pentru un proiect, in ambele scheme, este de 15 milioane de euro. 

Conditiile schemei de sprijin pentru productia de energie din biomasa, biogaz si energie geotermala

Cele două scheme de sprijin au fost publicate in Monitorul Oficial pe 14 aprilie 2017.

Prima schema de sprijin, in valoare de aproximativ 100,6 milioane euro, are ca scop atragerea de investitii prin producerea de energie electrica si termica din surse regenerabile insuficient valorificate pana acum.

Astfel, pot beneficia de ajutor de stat proiectele care propun realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz sau realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei termice din apa geotermala.

Cine pot fi beneficiarii?

Pot fi beneficiari producatorii de energie electrica si/sau termica din biomasa si/sau biogaz, producatorii de energie termica din apa geotermala si unitatile administrativ teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale si asociatiile de dezvoltare intercomunitara care realizeaza sau modernizeaza instalatii ce produc energie electrica si/sau termica din biomasa si/sau biogaz, inclusiv in cogenerare. Numarul estimat de beneficiari este de 40 de intreprinderi.

Ce proiecte sunt eligibile?

Sunt eligibile proiecte care implica instalatii noi de producere sau modernizari ale celor existente si care nu au beneficiat de finantari similare in 5 ani anteriori depunerii cererii de finantare. Sunt excluse proiectele implementate in zona Bucuresti – Ilfov.

În ce consta masura?

Masura de sprijin consta in alocarea unei finantari nerambursabile din fonduri nationale si comunitare, pana la 45% din valoarea costurilor eligibile, dar nu mai mult de 15 milioane euro. Procentul poate fi majorat cu pana la 80% in functie de zona unde se localizeaza investitia si de dimensiunea intreprinderii. In toate cazurile, diferenta trebuie acoperita de beneficiar, fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui ajutor public.

Durata schemei este pana la 31 decembrie 2020, cu conditia demararii lucrarilor ulterior aprobarii eligibilitatii proiectului. Data limita de implementare a proiectelor este 31 decembrie 2023.

 

Schema de ajutor pentru sprijinirea investitiilor in cogenerare de inalta eficienta

A doua schema de ajutor de stat, in valoare de aproximativ 81,1 milioane euro, se refera la proiectele, de maxim 8MWe, care propun realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta pe gaz natural sau biomasa la nivelul intreprinderilor, respectiv, realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul intreprinderillor. Scopul masurii este sa sprijine realizarea sau renovarea centralelor in cogenerare care vor asigura autoconsumul unei parti semnificative din energia produsa in cadrul proceselor industriale proprii.

Cine pot fi beneficiarii?

Pot fi operatorii din industrie/administratorul unui parc industrial sau distribuitorul de energie termica al unui parc industrial cu consumuri energetice de peste 200 tep/an, care pot dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4.000-5.000 h/an si care necesita simultan o cantitate suficienta de energie electrica ce poate fi asigurata de grupuri de cogenerare. Numarul estimat de beneficiari este de 50 de intreprinderi.

Ce proiecte sunt eligibile? Sunt eligibile proiecte care implica realizarea si/sau modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta care nu au beneficiat de finantari similare in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare. Sunt excluse proiectele implementate in zona Bucuresti – Ilfov.

In ce consta masura? Masura de sprijin pentru realizarea de investitii consta in alocarea unei finantari nerambursabile din fonduri nationale si comunitare, pana la 45% din valoarea costurilor eligibile, dar nu mai mult de 15.000.000 euro. Procentul poate fi majorat cu pana la 80% in functie de zona unde se localizeaza investitia si de dimensiunea intreprinderi. In toate cazurile, diferenta trebuie acoperita de beneficiar, fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui ajutor public.

Durata schemei este pana la 31 decembrie 2020, cu conditia demararii lucrarilor ulterior aprobarii eligibilitatii proiectului. Data limita de implementare a proiectelor este 31 decembrie 2023.

Un articol de Anca Melinte si Ilinca Iliescu, Reff si Asociatii

Sursa: hotnews.ro

Did you find this useful?