Noi reguli aplicabile serviciilor și activităților de investiții

News

Supraviețuirea industriei cărnii de porc în județele afectate de pesta porcină africană depinde de acordarea unor despăgubiri juste și imediate

18 septembrie 2018

Evoluția agresivă a Pestei Porcine Africane (PPA) din ultimele luni a determinat sacrificarea unui număr extrem de mare de porcine din exploatații comerciale, dar și din gospodării individuale. Pentru exploatațiile comerciale aceste măsuri conduc la crearea de pagube directe de cel puțin câteva zeci de milioane de euro, dar și de pagube indirecte extrem de importante (de exemplu pierderea cotei de piață). 

Pentru minimizarea parțială a efectelor devastatoare ale epizootiei de PPA, este vital ca statul să acorde proprietarilor afectați, cu celeritate sporită, o despăgubire care să acopere valoarea reală de piață a animalelor sacrificate, în acord cu dispozițiile legale incidente. Experiența altor state în lupta cu PPA a demonstrat faptul că celeritatea acordării despăgubirii și implementarea unor măsuri eficiente de protecție a marilor exploatații comerciale reprezintă măsuri ce țin de esența împiedicării răspândirii virusului. 

În mod cert, efectele devastatoare ale PPA au fost resimțite cu titlu primordial de către proprietarii animalelor din zonele unde au fost confirmate focarele de boală. Aceștia au fost nevoiți să sacrifice atât porcii bolnavi, cât și pe cei sănătoși, pentru că aceasta reprezintă singura măsură concretă de prevenție la nivelul focarelor confirmate. Mai mult, la nivelul exploatațiilor comerciale efectele sunt mai severe din cauza faptului că activitatea este momentan sistată și vor trece luni sau ani până la o posibilă reluare normală a activității. 

Nu în ultimul rând, numeroase exploatații înregistrează indirect pagube semnificative din cauza focarelor de PPA din zone limitrofe ca urmare a restricțiilor de mișcare a porcinelor ori comercializare a cărnii, impuse de regimul de zonă de supraveghere ori protecție. 

Pentru a nu periclita circuitul comercial și chiar existența acestor exploatații, este imperios necesar ca statul să implementeze rapid toate măsurile tehnice necesare pentru a permite ridicarea acestor restricții în cel mai scurt termen. 

Despăgubiri egale cu valoarea de piață 

Prin urmare, supraviețuirea industriei cărnii de porc în județele afectate este intrinsec legată de oferirea unor despăgubiri juste și imediate pentru animalele "tăiate, ucise sau altfel afectate", în acord cu prevederile HG nr. 1214/2009 și cu Normele Metodologice de aplicare ale acestui act normativ. 

Astfel, persoanele fizice și juridice care dețineau animalele au dreptul la o despăgubire egală cu valoarea de piață reală a acestora. Această valoare de piață a animalelor urmează a fi stabilită de către o comisie de evaluare. 

În ipoteza în care proprietarii de animale apreciază că evaluarea este inferioară valorii de piață a animalelor, au deschisă calea pentru inițierea unui demers judiciar care să conducă la stabilirea corectă și legală a despăgubirilor cuvenite. Sub acest aspect, dispozițiile HG nr. 1214/2009 instituie chiar o răspundere a membrilor comisiilor de evaluare pentru stabilirea valorii reale de piață a animalelor. 

Deși nu există deocamdată o bogată practică a instanțelor de judecată în materie, în cadrul deciziilor existente se remarcă tendința instanțelor de judecată de a aprecia în mod real valoarea de piață a animalelor, în dauna preluării fără rezerve a evaluării realizate de către comisiile de evaluare. 

Prin urmare, formularea unei acțiuni judiciare, în termenele strict prevăzute de legiuitor, poate reprezenta o oportunitate de ultim resort pentru compensarea prejudiciilor suferite​.

Un articol semnat de Ionuț Iablonschi, Avocat Reff și Asociații și Matei Ștefănescu, Avocat Reff și Asociații

Sursa: hotnews.ro