Un nou proiect de OUG privind protecția consumatorilor: ANPC propune renunțarea la amenzile aplicate

Article

Un nou proiect de OUG privind protecția consumatorilor: ANPC propune renunțarea la amenzile aplicate procentual la cifra de afaceri, introducerea cazierului contravențional și alte modificări de impact

Autoritatea Națională privind Protecția Consumatorului (ANPC) a publicat pe site-ul web al instituției, pe 6 septembrie 2019, forma actuală a propunerii de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la protecția consumatorului („Proiectul”), proiect publicat inițial pe site-ul ANPC pe 14 ianuarie 2019.

Modificările relevante propuse prin noua formă a Proiectului vizează în principal următoarele măsuri:

 • Se extinde obligația de informare a consumatorului și în cazul importatorului, distribuitorului și vânzătorului. Astfel, aceștia vor trebui, suplimentar față de producător să informeze cu privire la denumirea produsului, denumirea și/sau marca producătorului, cantitatea și, după caz, termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate sau data-limită de consum/data durabilității minimale, durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice și calitative, compoziția, aditivii folosiți, eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau păstrare, respectiv contraindicații;
 • Operatorii economici vor fi obligați să răspundă reclamațiilor consumatorilor în maxim 48 de ore de la primirea acestora;
 • Se introduce cazierul contravențional, document care conține informații cu privire la încălcările de către operatorii economici a dispozițiilor legale din domeniul protecției consumatorului. Contravențiile care afectează interesele economice ale consumatorului sunt consemnate în cazierul contravențional pentru o perioadă de 3 ani, iar cele care afectează viața și securitatea consumatorilor, pentru o perioadă de 5 ani;
 • Operatorii economici au obligația să acorde despăgubiri consumatorilor pentru prejudiciile suferite, inclusiv pentru daunele colaterale cuantificabile;
 • Persoanele împuternicite să constate contraveniții si să aplice sancțiunile prevăzute de lege vor putea stabili, odată cu sancțiunea, atât măsurile de remediere, cât și valoarea pagubelor ce vor fi restituite către consumator;
 • Măsurile de remediere sau restituirea contravalorii serviciilor se vor dispune, alături de sancțiunile principale, pentru întreg portofoliul de consumatori afectați prin contravenția constatată;
 • Instanțele de judecată competente pot, în anumite cazuri, ca urmare a sesizării reprezentanților ANPC, să interzică societății și administratorului să desfășoare activitățile prevăzute în Codul CAEN pentru care s-a constatat contravenția, pentru o perioadă de până la 3 ani;
 • În situația în care instanța de judecată constată existența unor clauze abuzive, aceasta obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum și să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale și fără a mai avea posibilitatea inserării acestora în cuprinsul noilor contracte pe care urmează să le utilizeze în activitatea profesională. În plus, instanța va dispune și restituirea, în totalitate, către consumatori, a sumelor percepute în temeiul unor clauze abuzive;
 • Hotărârea judecătorească definitivă prin care se soluționează acțiunea în constatarea clauzelor abuzive constituie titlu executoriu și pentru consumatorii care beneficiază în mod direct de efectele acesteia;
 • Procesul-verbal de contravenție neatacat, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care se soluționează plângerea au caracter de titlu executoriu;
 • Proiectul prevede posibilitatea ANPC de a solicita încetarea practicii comerciale incorecte la nivelul tuturor punctelor de lucru ale operatorului economic la nivel național.
Did you find this useful?