I.	Autoritățile au adoptat măsuri fiscale menite să îi ajute pe contribuabili să treacă mai

Article

Autoritățile au adoptat măsuri fiscale menite să îi ajute pe contribuabili să treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19

26 mai 2020

I. Autoritățile au adoptat măsuri fiscale menite să îi ajute pe contribuabili să treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19

În data de 14 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 393/14.05.2020, Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale („OUG 69/2020” sau „Ordonanța”).

Printre cele mai relevante aspecte, OUG 69/2020 reglementează:

 • Acordarea unor bonificații din impozitul pe venitul anual, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate;
 • Prorogarea termenului pentru depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, a termenului pentru depunerea Formularului 230, precum și a termenului prevăzut pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice până la data de 30 iunie inclusiv;
 • Acordarea unor facilități fiscale pentru stimulentele/primele acordate de către angajator din fondul de salarii pentru perioada stării de urgență angajaților a căror activitate presupune contact direct cu cetățenii și sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2;
 • Acordarea unor bonificații în ceea ce privește impozitul anual pe clădiri și taxa lunară pe clădiri;
 • Anularea unor obligații de plată accesorii.

De asemenea, în data de 15 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 396/15.05.2020 și Legea nr. 54 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative.

 

II. Autoritățile au prelungit anumite măsuri de protecție socială, au emis norme pentru reglementarea dreptului de ședere al străinilor în România, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 14 mai 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 394/14.05.2020 un act normativ care printre alte aspecte reglementează anumite măsuri de protecție socială.

Ulterior, în data de 19 mai 2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 416/19.05.2020 multiple acte normative cu efecte în domeniul protecției sociale. Referințele exacte la aceste legi le găsiți la finalul acestui buletin.

Printre cele mai relevante aspecte, reglementate de către cumulul actelor normative, le menționăm pe următoarele:

 • Modificări ale Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ („Legea 19/2020”);
 • Modificări privind acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor („OUG 111/2010”) în contextul generat de coronavirusul SARS-CoV-2;
 • Prelungirea perioadei de acordare a indemnizațiilor de șomaj tehnic atât pentru angajații cărora contractul individual de muncă le-a fost suspendat din inițiativa angajatorului pe durata stării de urgență, ca urmare a efectelor produse de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cât și pentru alți profesioniști sau sportivi
 • Posibilitatea pentru angajatori de a acorda angajaților ale căror contracte de muncă sunt suspendate din inițiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activității, tichete de masă;

Separat de măsurile menționate anterior, autoritățile au reglementat prin intermediul OUG 70/2020 și menținerea dreptului de ședere al străinilor în Romania în baza vizelor de intrare.

III. Autoritățile au instituit noi măsuri de prevenire și control al infecțiilor aplicabile pe durata stării de alertă

În data de 18 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 410/18.05.2020 Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG 394/2020”). Unul dintre efectele publicării HG 394/2020 este încetarea aplicabilității unei hotărâri anterioare a Consiliului Național pentru Situații de Urgență. De asemenea, au fost preluate în HG 394/2020 anumite prevederi ale acestui act normativ aplicabil între 15 și 18 mai 2020.

Printre cele mai importante măsuri de prevenire și control al infecțiilor, implementate prin HG 394/2020 și aplicabile pe durata stării de alertă, le menționăm pe următoarele, cu efecte pentru persoanele care doresc să intre pe teritoriul României

 • Interzicerea intrărilor pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat pentru cetățenii străini și apatrizii, cu excepția categoriilor de persoane prevăzute în mod expres în HG 394/2020 (e.g., membrii de familie ai cetățenilor români și cetățenilor Uniunii Europene cu rezidență în România, persoane care posedă o viză de lungă ședere/permis de ședere, etc.);
 • Măsura suspendării zborurilor și a transporturilor rutiere de persoane către și dinspre anumite țări (e.g., Franța, Germania, Spania, Italia, SUA, etc.) cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în HG 394/2020.
Did you find this useful?