CCR a declarat neconstituționale un set de modificări legislative în domeniul protecției consumatorilor

Article

CCR a declarat neconstituționale un set de modificări legislative în domeniul protecției consumatorilor

15 martie 2019

În data de 13 martie 2019, Curtea Constituțională a României (CCR) a admis cu unanimitate de voturi obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, Legii pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, precum și a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, precum și pentru completarea art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

Deciziile Curții fundamentând motivarea acesteia vor fi redactate în termen de cel mult 30 de zile de la pronunțare și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.

Ce prevederi au fost declarate neconstituționale?

  • în cazul transferului creanțelor decurgând din contractele de credit încheiate cu consumatori, cesionarul nu va putea pretinde de la consumator mai mult decât dublul sumei plătite pentru a cumpăra creanța;
  • contractele de leasing și contractele de credit încheiate cu consumatorii nu mai constituie titlu executoriu;
  • daunele interese din contractele de credit vor fi limitate la 50% din suma reprezentând ratele restante la data rezilierii;
  • în raporturile juridice dintre consumatori si profesioniști, dobânzile penalizatoare pot produce dobânzi doar în baza unei convenții speciale și numai pentru depășirea scadenței cu mai mult de 1 an;
  • dobânda anuală efectivă (DAE) este plafonată la:

(i) maxim 3 puncte procentuale, în cazul creditelor ipotecare sau imobiliare (astfel cum sunt definite de Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare);

(ii) 18% pe an, în cazul creditelor de consum (orice credit contractat de consumatori care nu îndeplinește criteriile pentru a se califica drept credit ipotecar sau imobiliar în sensul Legii 190/1999);

(iii) 50% în cazul creditelor, împrumuturilor sau al oricăror alte forme de finanțare a consumatorilor, a căror valoare în lei la data contractării nu depășește echivalentul sumei de 3.000 de Euro.

Ce urmează? Efectele deciziilor CCR

  • Soluțiile pronunțate de CCR sunt definitive (i.e., nu pot fi contestate) și obligatorii. Legile declarate neconstituționale nu pot intra în vigoare.
  • Cum legile au fost declarate neconstituționale în ansamblul lor, în cazul în care legiuitorul își va menține voința de reglementare în această materie, acesta va trebui să demareze un nou proces legislativ, cu parcurgerea tuturor etapelor specifice și va trebui să respecte indicațiile Curții.
Did you find this useful?