Măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului urmare a evoluției pandemiei COVID-19

Article

Măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului urmare a evoluției pandemiei COVID-19

21 mai 2020

În data de 14 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 394, Partea I, Ordonanța de urgență nr. 70/2020 („OUG nr. 70/2020”) privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative. OUG nr. 70/2020 prevede, printre altele, măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului ca urmare a evoluției pandemiei COVID-19.

 

Măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului urmare a evoluției pandemiei COVID-19

Se reia activitatea Registrului Comerțului ”offline”

Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență, activitatea Oficiului Registrului Comerțului se derulează în principal prin mijloace electronice și prin corespondență.

Activitatea de lucru cu publicul la ghișee se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare. Accesul publicului se va realiza în mod organizat, în limita numărului ghișeelor destinate lucrului cu publicul, cu prezența unei singure persoane la ghișeu.

Declarațiile pe proprie răspundere și specimenele de semnătură sunt valabile și sub semnătură privată

Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență, declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare sau la alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la Oficiul Registrului Comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curierat. Declarațiile pe proprie răspundere pot fi și în formă autentică, certificată de avocat sau date la Oficiul Registrului Comerțului.

Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență, specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la Oficiul Registrul Comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate, sau se poate da la Oficiul Registrului Comerțului.

Se prelungește termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real prevăzut de art. 56 alin. (4) și art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se prelungește până la 1 noiembrie 2020.

Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curierat. Declarația privind beneficiarul real poate fi și în formă autentică, certificată de avocat sau dată la Oficiul Registrului Comerțului.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm nu ezitați să ne contactați.

Did you find this useful?