Modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții prin introducerea

Article

Modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții prin introducerea unor noi obligații în sarcina investitorilor și în sarcina proprietarilor construcțiilor

Președintele României a promulgat în data de 07 mai 2019, Legea nr. 97/2019 privind modificarea Legii nr. 10/1995 care reglementează calitatea în construcții. În mod notabil, utilizarea construcțiilor înainte de recepția la terminarea lucrărilor va fi sancționată contravențional cu amendă.

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții a fost promulgat prin Decretul nr. 435/2019 în data de 07 mai 2019 și a devenit Legea nr. 97/2019 („Legea de modificare”).

Legea de modificare suplimentează lista obligațiilor prevăzute de Legea nr. 10/1995 în sarcina investitorilor și a proprietarilor de construcții după cum urmează:

  • Investitorii și proprietarii construcțiilor sunt obligați să permită utilizarea construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construire.
  • Aceste obligații vor fi aplicabile atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții;
  • Nerespectarea acestei obligații reprezintă contravenție și se poate sancționa cu o amendă cuprinsă între 20 000 și 40 000 RON.

Din expunerea de motive a proiectului legislativ reiese faptul că aceste modificări au fost necesare în scopul protejării vieții și sănătății locatarilor.

Astfel, se urmărește evitarea situațiilor în care sunt introduse pe piața imobiliară spații care nu au semnate procesele verbale de recepție la finalizarea lucrărilor de construcții sau care nu au branșamentele autorizate în mod adecvat cu destinația construcției.

Legea de modificare urmează să fie publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării.

Did you find this useful?