Modificarea modului în care vor fi aplicate amenzile în cazul încălcării dispozițiilor legale privind orele suplimentare

Article

Modificarea modului în care vor fi aplicate amenzile în cazul încălcării dispozițiilor legale privind orele suplimentare

În data de 18 septembrie 2019, Camera Deputaților a adoptat Legea care modifică art. 260 alin. (1) litera i) din Legea 53/2003 – Codul Muncii după cum urmează: „Constituie contravenție și se sancționează nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară”.

Noutatea adusă de Lege vizează aplicarea amenzii, în cuantum cuprins între 1.500 lei și 3.000 lei, pentru fiecare persoană identificată pentru care angajatorul nu respectă dispozițiile legale privind munca suplimentară.

Actuala reglementare prevede faptul că amenzile pentru nerespectarea dispozițiilor legale privind munca suplimentară, sunt cuprinse între 1.500 și 3.000 lei, fără a se corela cuantumul amenzii cu numărul salariaților identificați. Așadar, un cuantum mic al amenzii nu a putut produce un efect disuasiv.

Prin urmare, s-a dorit corelarea cuantumului amenzii cu numărul de salariați care prestează ore suplimentare (cu privire la care nu sunt respectate dispozițiile legale), pentru a asigura o proporționalitate între amendă și amploarea contravenției.

Important: Legea se va trimite spre promulgare Președintelui României, care poate dispune fie promulgarea în forma prezentată mai sus, fie reexaminarea acesteia de către Parlament. Dacă legea va fi promulgată în forma adoptată de Camera Deputaților, aceasta va intra în vigoare la 3 zile după publicarea în Monitorul Oficial.

Did you find this useful?