Modificări aduse Codului Muncii și Legii privind ucenicia la locul de muncă

Article

Modificări aduse Codului Muncii și Legii privind ucenicia la locul de muncă

15 noiembrie 2018

Prin Ordonanța de Urgență nr. 96/2018, în vigoare începând cu data de 14 noiembrie, au fost aduse modificări unor acte normative, cele mai relevante fiind cele care vizează Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

Modificări aduse Codului Muncii și Legii privind ucenicia la locul de muncă

Modificările ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

a.      Cu privire la posibilitatea femeilor de a continua activitatea până la vârsta de 65 de ani

  • art. 56 alin. (1) lit. c) teza I din Codul muncii este modificat în sensul în care un contract individual de muncă existent încetează de drept la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepțional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 60 zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 ani;
  • este introdus art. 56 alin. (3) care stabilește că angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condițiile menționate anterior.

b.      Cu privire la posibilitatea de a stabili, prin hotărâre de Guvern, o majorare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată diferențiat

  • Sunt introduse art. 164 alin. (11) și alin. (12) care reglementează, în esență, posibilitatea de a stabili, prin hotărâre a Guvernului, o majorare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la alin. (1), diferențiat pe criteriile nivelului de studii și al vechimii în muncă.

Modificări ale Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

  • Ucenicia la locul de muncă se organizează inclusiv pentru nivelul de calificare 1, stabilit conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, astfel cum stabilește modificarea adusă art. 13 alin. (1);
  • În cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1, durata contractului de ucenicie nu poate fi mai mică de 6 luni, conform modificării aduse art. 9 alin. (1);
  • Sunt reglementate situații noi în care angajatorul nu beneficiază de modalitățile de finanțare a formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă precum și de suma de 2.250 lei/lună acordată din bugetul asigurărilor de șomaj prevăzute la art. 16 din Legea nr. 279/2005 - spre exemplu,  în situația în care angajatorul a fost, în ultimul an, în raporturi de muncă cu persoana cu care urmează să încheie contractul de ucenicie (cu excepția situației în care pentru persoana respectivă a fost încheiat contract individual de muncă pe perioada vacanțelor, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare);
  • În termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 96/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013.
Did you find this useful?