Modificări ale Codului Muncii aduse de Legea nr. 213/2020

Article

Modificări ale Codului Muncii aduse de Legea nr. 213/2020

5 octombrie 2020

Actul normativ aduce importante modificări și completări ale Codului Muncii în ceea ce privește soluționarea conflictelor individuale de muncă, rolul consultantului extern specializat în legislația muncii și organizarea activității de resurse umane și salarizare.

În Monitorul Oficial nr. 893 din 30 septembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 213/2020, prin care sunt reglementate o serie de modificări și completări ale Codului Muncii, aplicabile începând cu data de 3 octombrie 2020.

Cele mai importante noutăți aduse de Legea nr. 213/2020 au în vedere:

  • reglementarea procedurii concilierii ca posibilitate de soluționare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, pe baza liberului consimțământ al angajatorului și al salariatului, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislația muncii, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate;
  • introducerea obligației angajatorilor de a cuprinde în regulamentul intern dispoziții privind procedura de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă;
  • reglementarea expresă a posibilității angajatorilor și salariaților de a încheia un contract de confidențialitate cu privire la informațiile furnizate pe parcursul executării contractului individual de muncă, precum și pe durata concilierii;
  • reglementarea rolului de consultant extern specializat în legislația muncii, având ca principale atribuții: (a) soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă în cadrul procedurii concilierii, (b) efectuarea cercetării disciplinare, în baza împuternicirii din partea angajatorului, (c) asistarea angajatorului sau, după caz, a salariatului la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, pe parcursul cercetării disciplinare prealabile ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă;
  • precizarea modalităților în care angajatorii își pot organiza activitatea de resurse umane și salarizare, respectiv: (a) asumarea de către angajator a atribuțiilor specifice, (b) repartizarea  atribuțiilor către unul sau mai mulți angajați desemnați, cu responsabilități specifice în fișa postului sau (c) contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane și salarizare;
  • introducerea cerinței de coordonare a serviciilor externe specializate în resurse umane și salarizare de către un expert în legislația muncii.
Did you find this useful?