Noi competențe de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale Ministerului Finanțelor Publice

Article

Noi competențe de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale Ministerului Finanțelor Publice în materia taxei clawback, precum și a redevențelor miniere și petroliere

2 august 2021

În Monitorul Oficial nr. 735/27.07.2021 s-a publicat Legea nr. 222/2021 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor și modificarea și completarea unor acte normative, dispoziții ce au intrat în vigoare la data de 30 iulie 2021.

Conform expunerii de motive, inspecțiile fiscale efectuate în materia taxei clawback, respectiv a redevențelor miniere și petroliere se derulează în prezent cu o frecvenţă redusă, iar legea are ca scop declarat verificarea anuală a acestui tip de obligații, prin efectuarea unor inspecții economico-financiare de către structuri dedicate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală („ANAF) și a Ministerului Finanțelor Publice. Acest tip inspecții este prevăzut în plus față de cele fiscale.

Astfel, Legea nr. 222/2021 acordă competențe de control unor structuri specializate de inspecție economico-financiară din cadrul ANAF și al Ministerului Finanțelor Publice, ce vor desfășura:

  • controlul asupra modului de respectare a fundamentării, declarării și achitării contribuțiilor trimestriale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cunoscute sub denumirea de „taxa clawback”;
  • verificarea exactității datelor și a informațiilor pe baza cărora se calculează taxa pentru activitatea minieră și redevența minieră, prevăzute în Legea minelor nr. 85/2003;
  • verificarea exactității datelor și informațiilor pe baza cărora se calculează redevența petrolieră, prevăzută de Legea petrolului nr. 238/2004.

Rezultatul inspecției desfășurate de aceste structuri specializate din cadrul ANAF sau al Ministerului Finanțelor Publice se va consemna într-un raport de inspecție economico-financiară. Acest raport stă la baza emiterii unor dispoziții obligatorii de măsuri, prin intermediul cărora vor stabili inclusiv sumele cuvenite bugetului de stat cu titlu de creanțe bugetare.

Pentru creanțele bugetare astfel stabilite se datorează accesorii potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală.

Contribuabilul nemulțumit de măsurile dispuse prin dispoziția obligatorie va putea formula plângere prealabilă în termen de 30 de zile de la data comunicării actului. Plângerea prealabilă nu suspendă, însă, executarea dispoziției obligatorii.

Prin urmare, următoarea perioadă ar putea aduce o creștere semnificativă a activității de inspecție având ca obiect controlul modului de declarare și achitare a taxei clawback, respectiv a redevențelor miniere și a celor petroliere.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

  • Mihnea Galgoțiu-SăraruPartner | Attorney at Law, Reff & Associates | Deloitte Legal
  • Emanuel Bondalici, Manager | Attorney at Law, Reff & Associates | Deloitte Legal
  • Mircea Farcău, Senior Associate | Attorney at Law, Reff & Associates | Deloitte Legal
  • Elena Moroiu, Associate | Attorney at Law, Reff & Associates | Deloitte Legal