O nouă interpretare a prevederilor Directivei 2011/83/EU care obligă profesioniștii să informeze

Article

O nouă interpretare a prevederilor Directivei 2011/83/EU care obligă profesioniștii să informeze consumatorii cu privire la mijloacele de comunicare 

O nouă interpretare mai flexibilă și orientată spre rezultat a prevederilor Directivei 2011/83/EU cu privire la drepturile consumatorilor, care obligă profesioniștii să îi informeze pe consumatori cu privire la mijloacele de comunicare prin care îi pot contacta, este oferită de opinia Avocatului General în cauza C-649/17.

În opinie se precizează că profesioniștii au obligația de a furniza consumatorilor canale de comunicare eficiente și de a informa clar consumatorii cu privire la modul în care aceste canale de comunicare pot fi folosite, dar această obligație nu poate fi interpretată ca impunând profesioniștilor implementarea în relația cu consumatorii a anumitor mijloace de comunicare menționate de Directiva 2011/83/EU (e.g., telefonul).

Astfel, opinia subliniază că protecția consumatorilor este realizată nu prin impunerea unei metode de comunicare specifice, ci prin asigurarea posibilității consumatorilor de a utiliza cele mai eficiente canale de comunicare pentru mediul în care efectuează tranzacții.

În cauza C-649/17 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV v. Amazon EU Sàrl, reclamanta din acțiunea principală a contestat canalele de contact pe care Amazon le pune la dispoziție clienților săi anterior încheierii unui contract, susținând că acestea sunt insuficiente, fiind diferite de cele prevăzute de Directiva 2011/83/EU privind drepturile consumatorilor (Directiva).

Amazon pune la dispoziția consumatorilor o facilitate automată de returnare a apelurilor și un serviciu de chat online prin care poate fi contactat. Cu toate acestea, reclamanta din acțiunea principală susține că aceste canale nu sunt suficiente pentru ca Amazon să respecte obligațiile legale, mai precis nu pune la dispoziția consumatorilor canalele de comunicare prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. c) din Directivă, respectiv, consumatorii nu au la dispoziție un număr de telefon prin care să poată contacta Amazon.

În acest context, s-a solicitat Curții de Justiție a Uniunii Europene să emită o hotărâre preliminară cu privire la, printre altele, următoarea întrebare:

Lista de mijloace de comunicare (telefon, fax și e-mail) prevăzută de art. 6 alin. (1) lit. c) din Directivă este exhaustivă ori, ar putea profesioniștii utiliza și alte mijloace de comunicare nemenționate în acea listă, precum servicii de chat online ori de returnare a apelurilor, cu condiția ca acestea să asigure o contactare rapidă și o comunicare eficientă?

În opinia transmisă la data de 28 februarie 2019 (Opinia), Avocatul General menționează în primul rând că Directiva are în vedere realizarea unei armonizări depline, interzicând Statelor Membre să introducă ori să mențină dispoziții derogatorii, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în Directivă.

Analizând întrebarea adresată, Avocatul General interpretează dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. c) din Directivă ca reprezentând o listă ilustrativă a mai multor mijloace de comunicare. Astfel, conform Opiniei, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Directivă, profesioniștii au obligația de a furniza consumatorilor canale de comunicare eficiente și de a informa în mod clar consumatorii cu privire la modul în care aceste canale de comunicare pot fi folosite. Dispoziția menționată nu impune obligația profesioniștilor de a furniza anumite canale de comunicare (de ex., telefon) în toate cazurile.

Opinia subliniază totodată faptul că protecția consumatorilor este realizată nu prin solicitarea unei metode de contact specifice, ci prin asigurarea posibilității consumatorilor de a utiliza cele mai eficiente canale de comunicare pentru mediul în care efectuează tranzacții. Această interpretare corespunde, de altfel, cu mediul tehnologic de astăzi aflat în continuă evoluție și în care profesioniștii sunt preocupați de a identifica în mod constant noi metode pentru a ajunge la clienții lor.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii (OUG 34/2014) implementează în România prevederile Directivei. Potrivit OUG 34/2014 și într-o manieră care reproduce prevederile Directivei, înainte ca un consumator să fie obligat printr-un contract încheiat la distanță sau în afara spațiului comercial, profesionistul trebuie să furnizeze consumatorului, printre altele, informații privind "adresa poștală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient [...];".

În România, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) și-a exprimat în mod repetat poziția potrivit căreia profesionistul are obligația de a pune la dispoziția consumatorilor informații cu privire la numărul de telefon, fax și adresa de e-mail la care acesta poate fi contactat.

În viziunea ANPC, profesionistul are obligația de a pune la dispoziția consumatorilor o linie telefonică, indiferent dacă acel profesionist a furnizat consumatorilor alte mijloace de comunicare ce asigură comunicarea rapidă și eficientă între consumatori și profesionist.

Din punctul nostru de vedere, poziția ANPC este discutabilă, având în vedere raportarea excesiv formalistă și uneori împovărătoare pentru profesioniști, precum și faptul că nu garantează o protecție reală a drepturilor consumatorilor, astfel cum a subliniat Avocatul General în Opinia sa. Accentul ar trebui să fie pus pe necesitatea de a se asigura consumatorilor că au la dispoziție mijloace de comunicare rapide și eficiente cu profesioniștii cu care încheie contracte la distanță și că primesc informații relevante, clare și accesibile cu privire la aceste mijloace de comunicare. Comerciantul ar trebui să fie așadar în măsură să decidă ce mijloace de comunicare să implementeze, în funcție de modelul de business și de preferințele consumatorilor.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu a luat încă o decizie finală în cauza C-649/17 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV v. Amazon EU Sàrl, iar Opinia Avocatului General nu are forță obligatorie pentru Curte.

Did you find this useful?