Pentru a ține pasul cu evoluțiile din sectorul serviciilor de plată, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă avân

News

Pentru a ține pasul cu evoluțiile din sectorul serviciilor de plată, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă având ca scop accelerarea introducerii plăților transfrontaliere instant în euro

7 decembrie 2022

Astfel, toți cetățenii și întreprinderile care dețin un cont bancar în UE și în țările SEE vor putea face plăți instant (PI) în euro. PI le permit persoanelor să transfere bani, în orice moment al zilei, în decurs de zece secunde. Scopul propunerii legislative este ca plățile instant în euro să fie accesibile, sigure și procesate fără obstacole în întreaga UE.

PSD2 și Regulamentul (UE) 2021/1230 privind plățile transfrontaliere sunt deja aplicabile plăților instant și vor continua să se aplice si după intrarea în vigoare a propunerii legislative.

Pentru a reflecta inovația și dezvoltările din piața serviciilor de plată, o etapă necesară a actualizării și modernizării zonei unice de plăți în euro (SEPA) este disponibilitatea universală a plăților instant (PI).

La patru ani după ce tehnologia necesară pentru procesarea instantanee a plăților în euro a fost pusă în aplicare, pare că eforturile depuse de industria serviciilor de plată sau de statele membre nu vor fi suficiente pentru a elimina obstacole care stau în calea adoptării pe scară largă a plăților instant în euro în UE în timp util. Prin urmare, Comisia Europeană a concluzionat că o intervenție legislativă este necesară pentru a debloca aspecte care afectează rețeaua serviciilor de plată la scară largă, prin conectarea tuturor prestatorilor de servicii de plată (PSP) la tehnologia de plată instantanee, abordând prețurile și impedimentele ridicate și atenuând riscul de fraudă sau de erori.

În data de 25 octombrie 2022, în implementarea unui angajament esențial asumat prin Strategia UE privind plățile de retail (sub pilonul 1 - soluții de plată preponderent digitale și instant, accesibile la nivel paneuropean), stabilită în anul 2020, Comisia Europeană a adoptat un proiect de regulament având ca scop accelerarea introducerii PI transfrontaliere în euro.

Toți cetățenii și întreprinderile care dețin un cont bancar în UE și în țările SEE vor putea face PI în euro. PI le permit persoanelor să transfere bani, în orice moment al zilei, în decurs de zece secunde. Scopul propunerii legislative este ca plățile instant în euro să fie accesibile, sigure și procesate fără obstacole în întreaga UE.

PSD2 și Regulamentul (UE) 2021/1230 privind plățile transfrontaliere sunt deja aplicabile plăților instant și vor continua să se aplice si după intrarea în vigoare a propunerii legislative

Ce se propune?

Propunerea introduce prevederi suplimentare privind PI în Regulamentul SEPA nr. 260/2012, care reglementează și alte tipuri de plăți în euro (inclusiv transferurile de credit clasice). De asemenea, este precizat care tipuri de PSP trebuie să respecte noile reguli.

Obiectivul propunerii este asigurarea faptului că toți consumatorii, întreprinderile și autoritățile publice din UE care doresc să plătească și să fie plătiți instant pot face acest lucru. Propunerea conține termene de implementare în etape, modificate pentru diferitele componente ale inițiativei și pentru a permite statelor membre din zona euro și din afara zonei euro să se conformeze noilor cerințe.

Ce este un transfer de credit instant?

Transferurile de credit instant reprezintă o nouă subcategorie de transferuri de credit, prin care fondurile trec din contul plătitorului în cel al beneficiarului plății în câteva secunde, la orice oră, zi sau noapte și în orice zi a anului. Propunerea stabilește anumite cerințe tehnice privind transferurile de credit instant. Alte categorii de transferuri sunt procesate de către PSP numai în timpul programului de lucru, fondurile fiind creditate beneficiarului abia la sfârșitul zilei lucrătoare următoare.

Cine este obligat să presteze serviciul de primire și trimitere de PI?

PSP din UE care furnizează clienților lor un serviciu de transfer de credit oferă, de asemenea, serviciul de trimitere și primire de PI transfrontaliere. Obligația de a oferi acest serviciu se aplică doar instituțiilor de credit, aceasta nu se aplică instituțiilor de plată (IP) și instituțiilor de monedă electronică (IME), având în vedere accesul lor limitat la sistemele de plată. Cu toate acestea, IP-urile și IME-urile pot oferi clienților lor PI în euro în mod voluntar.

Eforturile de conformare pentru acei furnizori aflați în afara zonei euro vor fi atenuate prin termene mai lungi pentru implementarea noilor reguli, în comparație cu termenele aplicabile furnizorilor aflați în interiorul zonei euro, permițându-le să întindă eforturile de implementare pe o perioadă mai îndelungată.

PSP-urile din zona euro (i.e. situați într-un stat membru a cărui monedă națională este euro) trebuie să ofere:

  • serviciul de primire a PI-urilor în euro, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a noului Regulament;
  • serviciul de trimitere a PI-urilor în euro, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a noului Regulament.

PSP-urile din afara zonei euro (cele situate într-un stat membru a cărui monedă nu este euro, cum ar fi instituțiile de credit românești) trebuie să ofere:

  • serviciul de primire a PI-urilor în euro, în termen de 30 de luni de la intrarea în vigoare a noului Regulament;
  • serviciul de trimitere a PI-urilor în euro, în termen de 36 de luni de la intrarea în vigoare a noului Regulament.
Specificații tehnice

Pentru acest serviciu sunt prevăzute o serie de specificații tehnice, inclusiv cerința ca plățile instant să fie disponibile 24 de ore din 24, 365 de zile pe an, fără posibilitatea de a stabili ore limită sau de a limita procesarea PI-urilor doar la zilele lucrătoare. Interfețele utilizatorilor de servicii de plată (USP) prin care pot fi transmise ordine de transfer de credit trebuie să permită și transmiterea de ordine pentru PI. În cazul în care un PSP oferă opțiunea de a transmite ordine de plată multiple pentru transferuri de credit grupate în volum mare, acesta trebuie să ofere același serviciu pentru PI-urile în euro.

Comisioanele pentru PI

PSP-urile care oferă PI în euro (inclusiv IP-urile și IM-urile) nu ar trebui să perceapă comisioane mai mari decât comisioanele percepute pentru trimiterea sau primirea unui transfer de credit în euro tradițional, neefectuat instant. Cerința li se va aplica PSP-urilor din zona euro după 6 luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului, iar PSP-urilor din afara zonei euro, după 30 de luni de la această dată.

În cazul anumitor operațiuni de PI în euro, respectiv în cazul PI transfrontaliere în euro executate de către un PSP situat într-un stat membru din afara zonei euro, aplicarea Regulamentului (UE) nr. 2021/1230 privind plățile transfrontaliere, în forma sa nemodificată, ar putea duce la un comision mai mare decât cel impus de propunerea legislativă. Astfel, suplimentar, propunerile de modificare vor asigura că pentru o PI transfrontalieră în euro se va percepe un comision egal sau mai mic decât cel perceput în cazul unui transfer de credit transfrontalier în euro obișnuit, chiar dacă acest lucru ar presupune să existe diferențe între comisionul aferent unei astfel de PI transfrontaliere în euro și comisionul unei PI naționale, în moneda națională.

Serviciile auxiliare care cresc încrederea în PI

PSP-urile care oferă serviciul de trimitere de PI în euro trebuie să ofere utilizatorilor serviciilor de plată:

  • un serviciu care să verifice dacă IBAN-ul beneficiarului plății corespunde numelui beneficiarului plății; și
  • un serviciu care să notifice USP orice discrepanță detectată. Notificarea trebuie transmisă înainte ca plătitorul să finalizeze ordinul de plată instant și înainte ca PSP-urile să execute plata. PSP-urile pot percepe un comision pentru utilizarea unui astfel de serviciu.

Utilizatorul rămâne, în toate cazurile, liber să decidă dacă transmite ordinul de plată instant, iar utilizarea unui astfel de serviciu nu afectează răspunderea PSP-urilor pentru neexecutarea, executarea defectuoasă sau executarea cu întârziere a ordinului, astfel cum este prevăzut în articolele 88 și 89 din PSD2.

PSP-urile își informează utilizatorii că au dreptul de a renunța (și, ulterior, de a opta) să primească acest serviciu.

Această obligație se va aplica PSP-urilor din zona euro în termen 12 luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului, iar PSP-urilor din afara zonei euro, în termen 36 de luni de la această dată.

Monitorizarea clienților care fac obiectul sancțiunilor UE. Sancțiunile în cazul încălcării acestei obligații

PSP-urile au obligația de a verifica cel puțin o dată pe zi dacă vreunul dintre clienții lor este o persoană sau entitate desemnată care face obiectul sancțiunilor UE și, în orice caz, imediat după intrarea în vigoare a oricărei noi desemnări. Această cerință li se va aplica PSP-urilor după 6 luni de la intrarea în vigoare a noului Regulament.

În cazul în care PSP-ul plătitorului sau al beneficiarului plății nu efectuează verificarea necesară și este ulterior implicat în executarea unei PI pentru un plătitor sau un beneficiar care face obiectul sancțiunilor UE, prestatorul în cauză este răspunzător pentru orice prejudiciu financiar cauzat celuilalt PSP implicat, ca urmare a aplicării unor penalități conform reglementărilor UE privind sancțiunile.

Nivelurile minime ale sancțiunilor pe care autoritățile naționale le pot impune pentru nerespectarea obligațiilor legate de sancțiunile UE sunt:

  • în cazul persoanelor juridice, amenzi administrative cu o valoare care nu poate fi mai mică de 10% din cifra de afaceri anuală totală netă realizată de persoana juridică respectivă în exercițiul financiar precedent;
  • în cazul persoanelor fizice, amenzi administrative cu o valoare care nu poate fi mai mică de 5.000.000 EUR sau, în statele membre a căror monedă națională nu este euro, valoarea echivalentă în moneda națională la data intrării în vigoare a acestui Regulament.
Sancțiunile pentru nerespectarea de către PSP-uri a cerințelor legale din noul Regulament sunt responsabilitatea statelor membre

Statele membre trebuie să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile PSP-urilor în caz de încălcare a dispozițiilor noului Regulament, în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a acestuia. Statele notifică Comisiei sancțiunile aplicabile în jurisdicția lor, în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului.

Care va fi impactul pentru PSP-urile din UE?

PSP-urile care nu au adoptat încă plățile instant pot suporta costuri mai mari ca urmare a conformării cu măsurile propuse. Mai precis, costurile vor viza pregătirea pentru a oferi serviciul de primire și trimitere de PI în euro, precum și implementarea noului serviciu de verificare a potrivirii dintre numele și IBAN-ul beneficiarului.

În același timp, este anticipat ca PSP-urile să facă economii operaționale semnificative în domeniul respectării obligațiilor de verificare a sancțiunilor internaționale, deoarece armonizarea propusă a practicilor de verificare a PI în euro va face acest proces mai eficient și mai puțin dependent de munca manuală. Economiile operaționale sunt anticipate și datorită necesității reduse de investigare a fraudelor și erorilor legate de PI, odată cu implementarea serviciului de verificare a potrivirii dintre numele și IBAN-ul beneficiarului.

Pașii următori

Comisia a lansat o consultare publică prin care invită exprimarea unor puncte de vedere cu privire la această propunere. Punctele de vedere pot fi transmise prin intermediul website-ului Have your say, iar termenul-limită este 5 ianuarie 2023.

Toate opiniile primite vor fi rezumate de Comisia Europeană și prezentate Parlamentului European și Consiliului cu scopul de a susține dezbaterea legislativă. Înainte de a intra în vigoare, noul Regulament va trebui revizuit, probabil modificat și aprobat atât de Consiliul European, cât și de Parlamentul European.

Regulamentul va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE.