Posibilitatea revocării deciziei de soluționare a contestației de către organul emitent

Article

Posibilitatea revocării deciziei de soluționare a contestației de către organul emitent și alte modificări ale Codului de procedură fiscală - proiect

Cele mai importante modificări propuse cu privire la Codul de Procedură Fiscală  - prin proiectul de ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare publicat de Ministerul Finanțelor pe 26 martie - vizează competența de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță precum și a altor acte administrativ fiscale emise de organul fiscal central și posibilitatea de revocare a deciziei de soluționare a contestației administrative de către organul emitent.

În continuare, am sintetizat principalele modificări propuse.

Principalele modificări propuse asupra Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (denumită în continuare CPF):

  • Se introduce o nouă ipoteză în care contribuabilul/plătitorul fără domiciliu fiscal în România și care trebuie să depună declarații la organul fiscal nu mai are obligația să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România care să îndeplinească în numele și din patrimoniul acestuia obligațiile sale față de organul fiscal. Această ipoteză se referă la  contribuabilul/plătitorul care comunică cu organele fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță potrivit art. 79 din CPF;
  • Este prevăzut un termen expres de cel mult 5 zile de la data primirii contestației administrative în care organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat întocmește dosarul contestației și referatul cu propuneri de soluționare și le transmite organului de soluționare competent. Această modificare este propusă a se aplica începând cu data de 1.06.2019.
  • Competența de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță precum și a altor acte administrativ fiscale emise de organul fiscal central va fi preluată de la Agenția Națională de Administrare Fiscală de către Ministerul Finanțelor Publice începând cu data de 1.06.2019. Contestațiile aflate în curs de soluționare la data de 1.06.2019 vor fi predate și soluționate de structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;
  • Se introduce posibilitatea revocării deciziei de soluționare a contestației administrative de către organul emitent, la cererea contribuabilului/plătitorului, în următoarele situații:

a)   nu s-a avut în vedere aplicarea la speță a anumitor dispoziții legale care ar fi schimbat fundamental soluția adoptată;

b)   ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației se emite o decizie de către Comisia fiscală centrală care oferă o altă interpretare dispozițiilor legale incidente speței;

c)    anterior sau ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației, se adoptă o hotărâre judecătorească a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, fie în interpretare, fie un recurs în interesul legii, care dictează o anumită practică judiciară pentru problematica supusă analizei diferită de cea din decizia de soluționare a contestației;

d)   anterior sau ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației, se adoptă o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene care, în mod evident, este contrară deciziei din soluționare a contestației administrative.

Prima amendă aplicată în temeiul Regulamentului general pentru protecția datelor în Polonia

Autoritatea de supraveghere în materia prelucrării datelor cu caracter personal din Polonia a aplicat o amendă de 943.000 PLN (aproximativ 220.000 EUR) unei societăți poloneze pentru încălcarea obligației de a informa persoanele vizate în conformitate cu articolul 14 din GDPR (informarea necesară în cazul în care datele nu sunt colectate direct de la persoana vizată).

Cauza are în vedere colectarea de date cu caracter personal din registre publice de către o societate în scopul desfășurării proprii activități comerciale.

În ceea ce privește informarea persoanelor vizate, societatea și-a îndeplinit această obligație doar în cazul acelor persoane fizice pentru care avea la dispoziție și o adresă de e-mail. În cazul persoanelor pentru care societatea nu cunoștea adresa de e-mail (ci doar numărul de telefon sau adresa poștală), din cauza costurilor operaționale, informațiile erau puse la dispoziție doar pe web-site-ul societății. Societatea a invocat costurile operaționale ridicate și a argumentat că furnizarea acestor informații fiecărei persoane vizate în parte se dovedește a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporționat, astfel intrând sub incidența excepției prevăzute de articolul 14 alin. (5) din GDPR.

Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal din Polonia (Autoritatea) a considerat că măsurile luate de societate sunt insuficiente și nu satisfac cerințele impuse de articolul 14 din GDPR. În viziunea Autorității, societatea ar fi trebuit să își îndeplinească obligația de informare a persoanelor vizate prin intermediul poștei tradiționale sau a telefonului, din moment ce se afla în posesia acestui tip de date de contact și că excepția prevăzută de articolul 14 alin. (5) din GDPR nu era aplicabilă în acest caz.

Did you find this useful?