Reglementarea activității de transport alternativ

Article

Reglementarea activității de transport alternativ

În data de 4 iulie 2019 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 49/2019 (“OUG 49/2019”) privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, menită să reglementeze activitatea platformelor digitale care oferă servicii de tip ride sharing, dar și activitatea șoferilor înscriși pe astfel de platforme care prestează servicii de transport persoane.

OUG 49/2019 are ca obiect organizarea, autorizarea şi controlul activităților de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, intermediate prin platforme digitale.

Potrivit OUG 49/2019, activitatea de transport alternativ este definită ca deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, în baza unui contract de transport alternativ încheiat între pasager şi operatorul de transport alternativ deținător al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale printr-o platformă digitală.

OUG 49/2019 prevede o serie de obligații atât pentru operatorii de transport alternativ, cât și pentru operatorii platformelor digitale.

Condiții aplicabile operatorilor platformelor digitale

Obligațiile pe care operatorii platformei digitale trebuie să le îndeplinească includ:

  • obținerea unui aviz tehnic emis de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale („MCSI”) pentru platforma digitală. MCSI are obligația ca în termen de 35 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 49/2019 să emită, prin ordin, norme și proceduri pentru obținerea avizului tehnic;
  • plata la bugetul de stat a unei taxe anuale în cuantum de 50.000 lei;
  • înființarea unei sucursale în România, în cazul în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă. OUG 49/2019 se referă în mod specific la sucursală ca o formă a prezenței în România a operatorilor platformei digitale, limitând opțiunile acestora cu privire la alegerea oricărei alte forme de organizare potrivit legislației societare.

Intermedierea transportului alternativ de către o persoană fizică sau juridică, printr-o platformă digitală neavizată tehnic de către MCSI, constituie contravenție și se sancționează cu:

  • amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, şi
  • cu interzicerea desfășurării oricărui fel de activitate economică pe teritoriul României, prin intermediul unor programe software de sine stătătoare, pentru o perioadă de 2 ani de la data aplicării sancțiunii.

Impunerea unei asemenea interdicții pare a fi excesivă și disproporționată, îngrădind în mod semnificativ operatorului în cauză dreptul de a desfășura orice activități comerciale care implică un program software.

Pentru a fi avizată tehnic de către MCSI, platforma digitală trebuie să îndeplinească o serie de condiții de ordin tehnic și organizatoric, și anume:

  • să aibă capacitatea tehnică de a înregistra traseul propus și de a monitoriza cursele în mod continuu, de a furniza date către operatorul platformei, cu scopul de a permite întocmirea situațiilor financiare anuale, precum și de a emite și transmite către pasager factura electronică;
  • să respecte legislația în materia protecției datelor, iar operatorul platformei digitale trebuie să implementeze metode și proceduri complexe de asigurare a securității cibernetice și protecției datelor.

Operatorii de platforme digitale trebuie să furnizeze prin intermediul platformei digitale informații privind tariful aplicabil, numărul de înmatriculare al mașinii și traseu. Toate informațiile, precum și toate documentele disponibile pe platforma digitală trebuie să fie disponibile și în limba română.

Operatorii de platforme digitale trebuie să asigure pasagerilor o interfață de comunicare disponibilă şi accesibilă non-stop pentru incidente privind efectuarea cursei și posibilitatea de a raporta orice astfel de incident direct către operatorul platformei digitale.

Condiții aplicabile operatorilor de transport alternativ

La rândul său, operatorul de transport alternativ poate desfășura această activitate doar după obținerea următoarelor documente:

  • autorizația de transport alternativ, care se eliberează fiecărui operator de transport alternativ;
  • copia conformă a autorizației de transport alternativ și ecusonul de transport alternativ, care se eliberează pentru fiecare mașină utilizată de operatorul de transport alternativ.

Documentele enumerate mai sus sunt eliberate de agenția teritorială Autoritatea Rutieră Română („ARR”) din județul în care își are sediul/domiciliul operatorul de transport alternativ (sau după caz, zona București – Ilfov) și atestă îndeplinirea de către conducătorul auto și de către autovehiculul utilizat pentru desfășurarea activității de transport alternativ a condițiilor prevăzute de OUG 49/2019.

Din punct de vedere fiscal, toate veniturile obținute în urma efectuării de transport alternativ sunt impozitate în conformitate cu legislația în vigoare din România.

De asemenea, este reglementată obligația de a utiliza aparat de marcat electronic de către operatorii de transport alternativ (deținătorii auto), în cazul în care se încasează contravaloarea serviciilor direct de la pasager, în numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit, iar, în cazul în care serviciile de transport alternativ sunt achitate exclusiv online prin intermediul platformei digitale, este obligatorie emiterea unei facturi către pasager.

Persoanele fizice și juridice care derulează operațiuni ce intră sub incidența OUG 49/2019 beneficiază de o perioadă de tranziție până la 1 noiembrie 2019.

Contact:

Alexandra Smedoiu, CFA, Partener, Deloitte Tax

Silvia Axinescu, Senior Managing Associate, Reff & Associates

Anca-Elena Ghizdavu, Manager, Deloitte Tax

Andreea Bîră, Senior Associate, Reff & Associates

Ghiduri adoptate de către Comitetul european pentru protecția datelor

În data de 4 iunie, Comitetul european pentru protecția datelor (”Comitetul”) a completat Ghidul 1/2018, Ghidul 1/2019 și Ghidul 4/2018, ce oferă informații cu privire la interpretarea și implementarea prevederilor din Regulamentul privind protecția datelor (“Regulament”). Scopul acestor ghiduri este să ajute statele membre, autoritățile de supraveghere și organele de acreditare naționale să identifice o abordare uniformă, armonizată a implementării mecanismelor de certificare în raport cu Regulamentul. Prin urmare, codurile pot fi folosite drept un mecanism de demonstrare a conformității cu Regulamentul și sunt create să ofere informații detaliate cu privire la implementarea corectă a prevederilor Regulamentului. Acestea vor avea efecte în diferite sectoare și industrii, transformându-se mai departe în bune practici pentru jucătorii cheie din respectivele piețe. 

Contact:

Georgiana Singurel, Partener, Reff & Associates

Silvia-Maria Axinescu, Senior Managing Associate, Reff & Associates

Did you find this useful?